က်င္နင္က “Zheng He ယဥ္ေက်းမႈ အမတ္ႀကီး” ကုိ ခန႔္အပ္

2016-06-08 17:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

က်င္နင္

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၂၀၁၆ တရုတ္·ကူမင္း Zheng He ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ျပပြဲကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္နင္ခရုိင္၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ က်င္နင္ခရုိင္၏ နက္႐ႈိင္းေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ႂကြယ္ဝေသာ ခရီးသြားလာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အျပည့္အဝ ျပသႏုိင္ရန္၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ Zheng He ယဥ္ေက်းမႈ စိတ္ဝင္စားလူမ်ား ဆြဲေဆာင္ၿပီး က်င္နင္ႏွင့္ Zheng He ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ မိတ္ဆက္ ျဖန႔္ခ်ီရန္အတြက္၊ “Zheng He ယဥ္ေက်းမႈ အမတ္ႀကီး” (၁၀)ဦးမွ အဦး (၂၀)ကုိ အင္တာနက္ျဖင့္ စုေဆာင္း သိမ္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိစုေဆာင္း သိမ္သြင္ေရး လႈပ္ရွာမႈကုိ အသက္အရြယ္၊ အလုပ္အကုိင္၊ က်မ မေရြးလူ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး က်င္နင္ စိတ္ဝင္းစားလူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Zheng He ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ေလ့လာသည့္လူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င္နင္ႏွင့္ Zheng He ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ဝါဒျဖန႔္သည့္လူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Weibo ၊ Wechat ၊ H5 စသည့္ တုိ႔ျဖင့္ Zheng He ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာကုိ အုိလုိင္း တင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  ဝဘ္ဘဆုိက္။ http://xw.kunming.cn/zt/node_56940.htm

“Zheng He ယဥ္ေက်းမႈ အမတ္ႀကီး”ကုိ အင္တာနက္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔္ ၁၂ နာရီမွ ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔ ၁၂ နာရီအထိ စုေဆာင္း သိမ္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါရဂူ မ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အကဲျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေရႊး ခံသည့္ ေလွ်ာက္တင္ လူမ်ားထံ “Zheng He ယဥ္ေက်းမႈ အမတ္ႀကီး” ခန႔္လႊာမ်ားကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္·ကူမင္း Zheng He ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ျပပြဲ၌ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“Zheng He ယဥ္ေက်းမႈ အမတ္ႀကီး” မ်ားကုိ Zheng He ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ျပပြဲသုိ႔ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ရန္ ဖြဲ႕စည္း ၍ က်င္နင္သုိ႔ အလည္အပတ္ ခရီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ရုိက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ပါးမ်ားကုိ ခ်ီျမႇင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္