ထုိင္းႏုိင္ငံ KINGPOWER အြန္လုိင္းဆုိင္ “စုိင္ယြင္ယုိးဖ်င္” တြင္ ေရာင္းခ်၊ ဆုိင္ကုိ မတ္လတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္

2016-04-20 17:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ထုိင္းႏုိင္ငံ အႀကီးဆံုးေသာ ခရိးသြား လက္လီေရာင္း ကုန္စည္ တံဆိပ္ KINGPOWER ၏ ကုန္စည္မ်ားကုိ China Mobile ယူနန္ ကုမၸဏီခြဲ၏ အြန္လုိင္ဆုိင္ “စုိင္ယြင္ယုိးဖ်င္” တြင္ ေရာင္းခ် ေၾကာင္း၊ KINGPOWER ဆုိင္ကုိ မတ္လတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ KINGPOWER အြန္လုိင္းဆုိင္ “စုိင္ယြင္ယုိးဖ်င္” ၌ ေရာင္းခ်သည့္ သတင္းရွင္းလင္းပြဲမွ သိရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ခရီးသည္မ်ား အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ခရီးစဥ္ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ တစ္လလွ်င္ (၃၆၀၀၀) ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ ခရီးသြာမည့္ တရုတ္ ခရီးသည္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း (၈.၂) ရွိေၾကာင္း သိရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ မ်ားေသားအားျဖင့္ တရုတ္ ခရီးသည္ မ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားရာတြင္ KINGPOWER ဆုိင္တြင္ Shopping ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ KINGPOWER ဆုိင္ ထုတ္ျပန္ သည့္ စာရင္းမ်ား အရ KINGPOWER ဆုိင္၏ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ယြမ္ (၇) ဘီလီယံ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ အနက္  ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ၏၇၀% ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူသူ မ်ားမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိသည္။

China Mobile ယူနန္ ကုမၸဏီခြဲသည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ထုထည္ အႀကီးဆံုးေသာ ေခတ္မီသည့္ ေစ်းကြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ စံနစ္ရွိရာ အြန္လုိင္းတြင္ ရွိသည့္ ေဖာက္သည္ သန္းေပါင္း (၃၆) ေက်ာ္ ရွိ၍ “စုိင္ယြင္ယုိးဖ်င္” ကုိ China Mobile ယူနန္ ကုမၸဏီခြဲသည္ ထူေထာင္သည့္ အြန္လုိင္းဆုိင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားသည္ “စုိင္ယြင္ယုိးဖ်င္” APP ကုိ ေဒါင္းလုပ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ KINGPOWER ဆုိင္၏ အီလက္ထရြန္ ကုန္စည္ကဒ္ကုိ ဝယ္ယူ ကာ ယြမ္ (၁၀၀၀) တန္ ကုန္စည္ ဝယ္ပါက ကူပြန္ ယြမ္ (၁၀၀၀)တန္ကုိ ေပး ေၾကာင္း သိရွိ သည္။

KINGPOWER ကူမင္း ဆုိင္ခြဲကုိ မတ္လတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္း ဆုိင္ခြဲႏွင့္ အြန္လုိင္းဆုိင္တြင္ KINGPOWER၏ ထုိင္း အစားအစာမ်ား၊ လူသံုးကုန္မ်ား၊ အလွျပင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နာရီမ်ား ပါဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္း (၄) မ်ဳိး တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ေရာင္ခ်ေၾကာင္း၊ INGPOWER ကူမင္း ဆုိင္ခြဲႏွင့္ အြန္လုိင္း ဆုိင္သည္ ျပည္တြင္း ပထမ အႀကီး ဆံုးေသာ ထုိင္း ကုန္စည္ဆုိင္ႏွင့္ ပထမ အႀကီး ဆံုးေသာ ထုိင္းကုန္စည္ အြန္လုိင္းဆုိင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

“ထုိင္းပြဲေတာ္” ကုိ မတ္လတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုိင္းကုန္စည္မ်ားကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ ျပသ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကုိ ပုိမုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး “The Belt and Road Initiative” ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ခံစားေၾကာင္း ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ သိရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္