ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္မႈ လက္မွတ္ကုိ ကုိင္ထားေသာ ျပည္နယ္ျခားသားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္

2016-04-16 19:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ မွစ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕အတြင္း တရားဝင္ေသာ “ယူနန္ျပည္နယ္ ေနထုိင္မႈ လက္မွတ္” ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္လူသည္ ေနထုိင္ရာ ေနရာရွိ လံုျခံဳေရး ဌာန၊ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတြင္ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ လက္မွတ္ကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္သည္ဟု ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိိဳ႕ လံုျခံဳေရးဌာန ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမွ သိရွိ သည္။

“ယူနန္ျပည္နယ္ ေနထုိင္မႈ လက္မွတ္” ကုိင္ေဆာင္သည့္လူသည္ သာမန္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္၊ HongKong ၊ Macao သြားလာခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္၊ တုိင္ဝမ္ သြားလာခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ ပါဝင္သည့္ လက္မွတ္ (၃) မ်ဳိးကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ခ်ိန္ကာလသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ကုိက္ညီလွ်င္ ပုဂၢလိက ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ လက္မွတ္ကုိ ရက္ (၃၀) အတြင္း ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရွိ သည္။

တရားဝင္ေသာ “ယူနန္ျပည္နယ္ ေနထုိင္မႈ လက္မွတ္” မေပးႏုိင္သည့္လူသည္ ယခင္က ေဆာင္ရြက္သည့္ ေရြလ်ားလူသည္ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ လက္မွတ္ကုိ သန္းေခါင္ စာရင္း မရွိသည့္ျပည္နယ္ျခားတြင္ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ လက္မွတ္ ေလွ်ာက္တင္သည့္ သတ္မွတ္ ခ်က္၊ ျပည္နယ္ အတြင္း နီးရာ ေနရာတြင္ ျပည္ထြက္ လက္မွတ္ ေလွ်ာက္တင္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ကူမင္းၿမိဳ႕ လံုျခံဳေရး ဌာန၊ ျပည္ဝင္ ျပည္ထြက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ခံသူက ေျပာျပခဲ့သည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္