ပန္ဒါငယ္ ၂ ေကာင္က ယူနန္သုိ႔ လာ၊ ဧၿပီလကုန္တြင္ သဘာဝ ေတာရုိင္း တိရစာၦန္ရံုသုိ႔ ဝင္၍ ေနထုိင္ သည္ ခန႔္မွန္း

2016-04-15 17:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ပန္ဒါငယ္ (၂)ေကာင္သည္ စစ္ခြၽမ္းျပည္နယ္ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕မွ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာ ယူနန္ သဘာဝ ေတာရုိင္း တိရစာန္ရံု ထဲမွ ပန္ဒါျပတုိက္တြင္ ေနထုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ မွစတိရစာန္ရံု အေနႏွင့္ ကေလးသူငယ္ (၃)ေယာက္ကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕သုိ႔ ၎တုိ႔အား သြားႀကိဳဆုိ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယူနန္ သဘာဝ ေတာရုိင္း တိရစာန္ရံုမွ သိရွိသည္။

ပန္ဒါငယ္ (၂)ေကာင္အတြင္း တစ္ေကာင္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားက်န္ရိေသာ တစ္ေကာင္သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားေၾကာင္း၊ တစ္ေကာင္သည္ အမျဖစ္နန္နန္းဟု ေခၚေၾကာင္း၊ က်န္ရိေသာ တစ္ေကာင္သည္ အဖုိျဖစ္၍ ဟယ္ရွင္းဟု ေခၚေၾကာင္း၊ ႏူးညံ့အလြန္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ ဧၿပီလကုန္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

ပန္ဒါငယ္ (၂) ေကာင္ကုိ ႀကိဳဆုိ ရန္အတြက္ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕မွ ပါရဂူႏွင့္ ယူနန္ သဘာဝ ေတာရုိင္း တိရစာန္ရံုတုိ႔သည္ ပန္ဒါ၏ ေနအိမ္၊ အစားအစား ရရွိမႈ၊ ေရာဂါ ကာကြယ္ ကုသေရးႏွင့္ ေမြးျမဴ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ပန္ဒါျပတုိက္ ကုိလည္း ထပ္မံ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သည္။

ပန္ဒါမ်ား ေနသာထုိင္သာ ရွိေစရန္ ယူနန္ သဘာဝ ေတာရုိင္း တိရစာန္ရံု ထဲမွ ပန္ဒါျပတုိက္ ေဘးနားတြင္ ဝါျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေၾကာင္း၊ ျပတုိက္ထဲတြင္ ပန္ဒါေနေသာ အခန္းလည္း ေဆာက္လုပ္ေၾကာင္း၊ အိပ္စင္၊ သစ္သား တုိင္လည္း တည္ေဆာက္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္၊ ျပတုိက္ ေဘးနားတြင္ ပန္ဒါ ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ေနရာ မ်ားလည္း တည္ေဆာက္ခရီးသည္မ်ားသည္ ပန္ဒါမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ကစားႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိ သည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္