ဤတစ္ပတ္တြင္ ကူမင္းတိရစာၦန္ရံု ခ်ယ္ရီပန္းႏွင့္ သရက္ထည္ပန္းမ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ ပြင့္ဖူး

2016-03-18 16:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

粉粉的樱花惹人爱 陈昱州摄

圆通花海人潮  陈昱州摄_副本

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အပူရွန္ နိမ့္ သျဖင့္ ဤတစ္ပတ္ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပန္းမ်ား ႐ႈစား ခ်ိန္ ေရာက္မည္ ဟု မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ သတင္းေထာက္သည္ ကူမင္း တိရစာၦန္ရံုမွ သိရွိ သည္။ ခရီးဧည့္သည္မ်ားသည္ ပန္းမ်ား ႐ႈစား ပါက စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔၌ မသြားအျခား အခ်ိန္တြင္ သြား လည္ပတ္ သည္ဟု သတိေပးသည္။

ဤတစ္ပတ္တြင္ ကူမင္း တိရစာၦန္ရံုမွ ခ်ယ္ရီပန္းႏွင့္ သရက္ထည္ပန္း မ်ားသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပြင့္ဖူးလွဆံုးေသာ ႐ႈခင္းမ်ား ရွိၾကာင္း၊ ေႏြဦးရာသီတြင္ အပူရွိန္ တျဖည္းျဖည္း ျမႇင့္လာ ေသာေၾကာင့္ ပန္းမ်ားသည္ ပုိျမန္ ေႂကြက်ေၾကာင္း၊ ဤတစ္ပတ္ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ ခ်ယ္ရီပန္းႏွင့္ သရက္ထည္ပန္း မ်ားသည္ ေရွ႕စဥ္ ေနာက္ဆက္ ေႂကြက် သျဖင့္ ခရီးဧည့္သည္ မ်ားသည္ ပန္းမ်ား ႐ႈစား လွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကူမင္းတိရစာၦန္ရံုမွ ဝန္ထမ္း ယမ္ေျမာင္က ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ ကူမင္း တိရစာၦန္ရံုမွ ခ်ယ္ရီပန္း မ်ား၏ အေရာင္ ပုိေတာက္ပရႊန္းတင့္သည္၊ ပန္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ထက္ ၂၀%မွ ၃၀% တုိးမ်ား လာေၾကာင္း သိရွိသည္။

ကူမင္း တိရစာၦန္ရံုသုိ႔ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး ခရီးဧည့္သည္ မ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ ၾကသည္။ “လူက ပန္းထက္ ပုိ မ်ားတယ္” ဟု ခရီးဧည္သည္မ်ား ေျပာသည္။ ခ်ယ္ရီပန္းပင္ မ်ား ေအာက္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ ကင္မရာမ်ားျဖင့့္္ ဓာတ္ပံု ရုိက္ေသာ ခရီးဧည့္သည္ မ်ားျပာ သည္။

“ရြမ္ထံုး ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား” ႐ႈခင္း ေနရာ၏ သမုိင္း ရွည္ၾကာ၍ ကမာၻ ေပၚတြင္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လတြင္ ရြမ္ထံုးေတာင္သုိ႔ ပန္းမ်ား ႐ႈစားရန္ ကူမင္းလူ၏ ရုိးရာ ဓေလ့ထံုစံ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆသည္။

အမ်ဳိးသမီးေန႔တြင္ ကူမင္း တိရစာၦန္ရံု၌ ခရီး ဧည္သည္မ်ား ငါးေသာင္း လာေရာက္ ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ခရီးဧည္သည္ လူဦးေရ တုိးမ်ား လာ(၁.၈) သိန္း ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ အနက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ေန႔လံုးတြင္ ခရီးဧည္သည္ (၉.၈) ေသာင္း ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ကူမင္း တိရစာၦန္ရံု၏ စရင္းစုျခင္း အရ သိရွိသည္။ ဤတစ္ပတ္တြင္ ကူမင္း တိရစာၦန္ရံုသုိ႔ အမ်ားဆံုးေသာ ခရီးဧည္သည္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

ကူမင္းတိရစာၦန္ရံုသုိ႔ ပန္းမ်ား ႐ႈစား ရာတြင္ အေရွ႕ဘက္ တံခါးႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ တံခါးမွ ကားထုိးရပ္ ေနရာတြင္ ကားမထုိးရပ္ေၾကာင္း၊ ခရီးဧည့္သည္ မ်ားသည္ ဘတ္စ္ကား၊ Metro သုိ႔မဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ခရီးဧည့္သည္ မ်ားသည္ ပန္းမ်ား ႐ႈစား ရာတြင္ ပန္းမ်ား၊ ျမက္မ်ား၊ သစ္ျပင္မ်ားကုိ မဖ်က္ေၾကာင္း သတိေပးသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္