၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တရုတ္ တဲဟုန္ ဂ်င္းေဖာလူမ်ဳိး ႏုိင္ငံတကာမေနာပြဲက်င္းပ

2016-02-23 13:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2016022302_res07_attpic_brief

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တရုတ္ တဲဟုန္ ဂ်င္းေဖာလူမ်ဳိး ႏုိင္ငံတကာ မေနာပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိတဲဟုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္လူမ်ဳိး၊ ဂ်င္းေဖာ္လူမ်ဳိးကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံစသည့္ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ဂ်င္းေဖာ္လူမ်ဳိးေနထုိင္သည့္ေနရာမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ေပ်ာ္ေရႊစြာ စုေပါင္းၾက၍ မေနာပြဲကုိဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွးခ်ဳပ္ မစၥတာဟြမ္ရိက ဤဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးဖြင့္လွစ္ရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ သည္။

ဤမေနာပြဲကုိတဲဟုန္ ျပည္နယ္ခြဲပါတီေကာ္မတီ၊ ျပည္နယ္ အစုိးရမွ ဦးစီးက်င္းပ၍ “စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ေျပျပစ္ေရး၊ တံခါးဖြင့္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး” ျဖင့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ေကာင္းမြန္ေသာအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ မ်ဳိးဆက္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တုိးတက္ ေစရန္၊ ခရီးသြားယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ တဲဟုတ္ ျပည္နယ္ခြဲ၏ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပသရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

မေနာပြဲကဂ်င္းေဖာ္လူမ်ဳိး၏ ေရရွည္ၾကာေသာရာဇဝင္ ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာသည့္ အဆုိအကေဖ်ာ္ေျဖပြဲႀကီး ျဖစ္ သည္ လည္းေကာင္း၊ ဂ်င္းေဖာ္ လူမ်ဳိးအေနႏွင့္ မဂၤလာခ်မ္းသားမႈ ဆုေတာင္းသည့္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ သီးထြက္ ေကာင္းသည္ ဂုဏ္ျပဳ သည့္ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္သည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ “မေနာဇြန္ကုိး”၏ အဓိပၸယ္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာကဆုိျခင္း၊ အားရပါးရကဆုိျခင္းကုိဂ်င္းေဖာ္ စကားထဲမွာ ျဖစ္သည္။ မေနာပြဲသည္ “နိဗၺာန္ အက” ၊ “လူေသာင္းေက်ာ္ အားပါးတရ ေပ်ာ္ျမဴးၾက သည့္ အက”ဟုေခၚဆုိ ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းထဲမွာရွိေၾကင္း၊ “လူေထာင္ေက်ာ္ ဓားအက” ၊ “လူေသာင္းေက်ာ္ အက” သည္ လည္းကမၻာ့ မွတ္တမ္းကုိေအာင္ျမင္စြာရရွိေၾကာင္းသိရိွသည္။

ဂ်င္းေဖာ္ လူမ်ဳိး၏ ရုိးရာအမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကုိရွာေဖြရန္၊ မ်ဳိးဆက္ ကာကြယ္ ရန္အတြက္ တဲဟုတ္ ျပည္နယ္ခဲြ အေနႏွင့္ ဤမေနာပြဲတြင္ လူ (၃၃၉၁) တစ္ခ်ိန္တည္းစားၾကသည့္ “ဂ်င္းေဖာလူေထာင္ေက်ာ္ အရြက္စိမ္းဧည့္ခံပြဲ” ၊ အရွည္ (၆.၄) မီတာ၊ အခ်င္း (၁.၆၄) မီတာရွိသည့္ “ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးဆံုး ေသာ ဂ်င္းေဖာ္ လူမ်ဳိးသားေရဖုန္းသည့္ သစ္သားစည္” ႏွင့္ အျမင့္ (၂.၈) မီတာရွိသည့္ “ကမၻာေပၚမွာ အပင္ အျမင့္ဆံုးေသာစပါးဇိန္ဖန္ကုန႔္ ဆန္ ေဟာင္ဖီ” ပါဝင္သည့္ ကမၻာမွတ္တမ္း (၃) ခုကုိေလွ်ာက္တင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာမွတ္တမ္းအသင္းမွ အဆင့္ျမင့္ သက္ေသျပဳသည့္ ပဂၢိဳလ္ မစၥတာမုိက္ခ္ ဗက္စိန္ထ္သည္ လက္ေတြ႕ စစ္ေဆးၿပီးတဲဟုန္ ျပည္နယ္ခဲြသုိ႔ “ကမၻာမွတ္တမ္းစာအုပ္” ကုိခ်ီးျမႇင့္သည္။

ဤမေနာပြဲက်င္းပရာတြင္ ဂ်င္းေဖာ္ အဆုိအကေဖ်ာ္ေျဖညပြဲ၊ မေနာလူေသာင္းေက်ာ္ အားပါးတရေပ်ာ္ျမဴးပြဲ၊ ဂ်င္းေဖာ္ အဆုိေတာ္၊ ေတးဂီတေကာင္းဆုိျပပြဲ၊ ဂ်င္းေဖာ္ လူမ်ဳိး ရက္ကန္း ပစၥည္း ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဂ်င္းေဖာ္ လူ္မ်ိးယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲ၊ အမ်ဳိးသားမီးပံုးပြဲ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုရုိးရာကာယပညာ ျပပြဲစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပေၾကာင္း သိရွိသည္။

 

 

 

 

 

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္