လစ္ဖန္းအျမန္ေျပးလမ္း ဟြာဖ်င္လမ္းေၾကာင္းက ၁၉ ရက္ေန႔မွာ လမ္းေပါက္၊ ၂၅ ရက္ေန႔​မွစ၍ ျဖတ္ေၾကး သိမ္းယူ

2016-02-18 15:47 ေရာင္စံုတိမ္တတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) လစ္ဖန္း(လစ္က်န္းၿမိဳ႕-ဖန္းက်ီးဟြားၿမိဳ႕) အျမန္ေျပးလမ္း ဟြာဖ်င္လမ္းေၾကာင္းမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ည (၁၂) နာရီတြင္ လမ္းေပါက္၍ ယာဥ္မ်ား စမ္းသပ္ ေမာင္ႏွင္းမည္ ျဖစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ ည (၁၂) နာရီ မွစ၍ သြားလာသည့္ ယာဥ္မ်ားအား ျဖတ္ေၾကး ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ဟြာဖ်င္ခရုိင္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ သိရွိ ရပါသည္။

ဟြာဖ်င္လမ္း ေပါက္္ၿပီးေနာက္ လစ္ဖန္း အျမန္ေျပးလမ္းမွ စစ္ခြၽမ္းျပည္နယ္ ဖန္းက်ီးဟြားၿမိဳ႕ က်င္းက်န္းမွ ယူနန္ျပည္နယ္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ဟြာဖ်င္ခရုိင္ အထိ စုစုေပါင္း (၆၃.၃) ကီလုိမီတာ ရွိ၍ လမ္းေပါက္သည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ယင္က်န္း၊ ကြားစီဖ်င္၊ ရွင္းကြၽမ္း၊ ေထာင္ၾကားတူ၊ ကြၽမ္းရွန္၊ စီလံုပါ၊ ဟြာဖ်င္ ပါဝင္သည့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ေသာ Toll Gate ႏွင့္ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ စီလံုပါ Toll Gate ကုိ တည္ေထာင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္ (ဖန္က်ီးဟြား အေနာက္ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္) တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္္သည္။ အဆမတန္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ကုန္တင္ကားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသာ အႏၵရာယ္ရွိသည့္ ပစၥည္း တင္ကား၊ လမ္းျဖတ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လက္မွတ္ မရေသာ ခရီးသည္ တင္ကား၊ အျမန္ေျပးလမ္း ျဖတ္ျခင္း မရွိသည့္ ကားအျခားမ်ားကုိ ေမာင္းႏွင္းရန္ တားဆီးျခင္းကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။

လစ္ဖန္း အျမန္ေျပးလမ္း ဟြာဖ်င္လမ္းေၾကာင္းမွ ယူနန္ႏွင့္ စစ္ခြၽမ္း နယ္နိမိတ္အထိ သြားသည့္လမ္း၏ ျဖတ္ေၾကး ေကာက္ခံ အခ်ိန္ကာလ အကန႔္အသတ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ရွိ ေၾကာင္း၊ အေျခခံ ေစ်းႏႈန္းမွာ သာမန္လမ္း ျဖတ္သည့္ ခရီးသည္ တင္ကား တစ္စီးလွ်င္ တစ္ကီလုိမီတာ (၀.၀၅) ယြမ္၊ ကုန္တင္ကား တစ္ီးလွ်င္ တစ္ကီလုိမီတာ (၀.၀၉) ယြမ္၊ မီတာ (၅၀၀) ႏွင့္အထက္ပါသည့္ တံတား ျဖတ္ေသာ ခရီးသည္ တင္ကား တစ္တန္လွ်င္ တစ္ကီလုိမီတာ (၁.၄၀) ယြမ္၊ ကုန္တင္ကား တစ္တန္လွ်င္ တစ္ကီလုိမီတာ (၀.၂၃) ယြမ္ ေကာက္ခံ ရပါေၾကာင္း သိရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္