လစ္က်န္း ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ

2016-02-01 18:12 ေရာင္စံုတံတတား

3_副本

ေလာင္ကြၽင္းေတာင္မွာ ႏွင္းရွိ

2_副本

ေလာင္ကြၽင္းေတာင္မွာ ႏွင္းရွိ

1_副本

ေလာင္ကြၽင္းေတာင္မွာ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္း

QQ图片20160201164732_副本

ခ်န္းေကြးေတာင္ (လိပ္၏အခြန္လုိ ေတာင္)

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) “အရုဏ္တက္ခ်ိန္မွာ ခ်ိန္းထားျခင္း၊ ျမစ္သံုးေခ်ာင္းကုိ ဓာတ္ပံုျဖင့္ ျပန္လည္ သတိရျခင္း” ျဖင့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည့္ တရုတ္၊ လစ္က်န္း ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနာကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤဓာတ္ပံုရုိက္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဓာတ္ပံု စုေဆာင္း ျပသေရး လႈပ္ရွားမႈ ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ၍ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဓာတ္ပံုရုိက္ စိတ္ဝင္စားသူသည္ ရုိက္ထားသည့္ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ အီးေမးလ္ (yn.xinhuanet@qq.com) ကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။

ဤလႈပ္ရွားမႈ က်င္းပရာတြင္ ႏုိင္ငံ၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ အဆင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ဆရာ အသင္းမွ အသင္းဝင္ မ်ားသည္ အသင္းဝင္ လက္မွတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျဖင့္ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ဥယ်ာဥ္ကုိ ဝင္ေရာက္ၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ဤလႈပ္ရွားမႈ ဦးစီးက်င္းပသူ အေနႏွင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ဆရာ၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ သတင္းေထာက္ မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ အမွတ္ေပး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ တရားမွ်တ လူသိရွင္ၾကားစြာ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းအားျဖင့္ အထူးဆု တစ္ဦး၊ ပထမဆု ႏွစ္ဦး၊ ဒုတိယဆု သံုးဦး၊ တတိယဆု ဆယ္ဦးကုိ ခ်ီးက်ဴးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ Xinhuan၊ Yunnan Channel (http://www.yn.xinhuanet.com)တြင္ ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

ေလာင္ကြၽင္းေတာင္မွာ တရိစၧာန္၊ ရုကၡပင္၊ဘူမိအေနအထား၊ ေျမျပင္လကဏာႏွင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားသျဖင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ဆရာ မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ စိတ္ဝင္စားသူ မ်ားအတြက္ ႂကြယ္ဝေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ေပး၍ ၎တုိ႔၏ ပညာ ညဏ္ျဖင့္ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္၏ သာယာလွပမႈမ်ားကုိ ျပသ ႏုိင္သည္ဟု တရုတ္ ဓာတ္ပံုရုိက္ ဆရာ အသင္း ဒုတိယ ဥကၠဌ မစၥတာ တိမ္ေဝက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပျခင္း အားျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ခရီးသည္မ်ားကုိ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ကုိ ပုိမုိ သိရွိ ေစႏုိင္သည္ ဟု ေျပာျပ ခဲ့သည္။

ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ရွိ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ အတြင္း သဘာဝ သစ္ေတာ္ရုိင္း၊ ေရခဲျမစ္ ေရွးေဟာင္း အႂကြင္းအက်န္၊ ထူးဆန္းသည့္ ေတာင္တန္း၊ ေတာင္ျမင့္ေရကန္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း လွ်ဳိေျမာင္ စသည့္ သဘာဝ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ျပည့္စံုစြာ ျပသ ႏုိင္သည္ ဟု လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ခရီးသြား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ခ်န္ကြၽင္းလ်ီမ္က ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

လစ္က်န္း ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥယ်ာဥ္သည္ “ျမစ္ သံုးေခ်ာင္း စံုသည့္ေနရာ” တြင္ တည္ရွိ၍ “ျမစ္ သံုးေခ်ာင္း စံုသည့္ေနရာ” ၏ ေဒသ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ စုစည္းျပသသည့္ ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ သဘာဝ အေမြအႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ နာမည္ ေက်ာ္ ခရီးစဥ္ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘူမိအေနအထား ဥယ်ာဥ္ျဖင့္ အေခၚအေဝၚ သံုခုကုိ ရရွိေၾကာင္း၊ “တရုတ္ ကာယဗလ ခရီးစဥ္ ေဒသ” ၊ “ႏုိင္ငံေတာ္ AAAA အဆင့္ ခရီးစဥ္ ေဒသ” ႏွင့္ “ယူနန္ျပည္နယ္ ထူဆန္းေသာ ခရီးစဥ္ ေဒသ အသစ္ ဆယ္ခု” ျဖင့္ အေခၚအေဝၚ ကုိ ရရွိေၾကာင္း သိရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္