ပၪၥမ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ (ႏုိင္ငံတကာ) ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈ ျပပဲြကုိ္ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့

2016-01-29 17:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊

咖啡品比赛 后谷供图a0acd0180ddb0f3b_副本

ေကာ္ဖီထြက္ကုန္ပစၥည္းၿပိဳင္ပြဲ

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား မုိးဦးသဇင္) ပၪၥမ အႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ မန္စီ (ႏုိင္ငံတကာ) ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္အနားကုိဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ “တရုတ္ ေကာ္ဖီ၏ ဇာတိ” ယူနန္ျပန္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ (၃၀) ေက်ာ္ မွ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီအႀကိဳက္သူမ်ားသည္ ဤျပပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက၍ ေကာ္ဖီပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေကာ္ဖီထြက္ကုန္လုပ္ငန္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရရွိသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားကုိ အတူတကြ ေလ့လာၾကသည္။။

တရုတ္ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈကုိဝါဒျဖန႔္ေစၿပီးယူနန္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အတြက္ မန္စီ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲကုိက်င္းပသည္။ ဤအႀကိမ္ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲကုိတရုတ္-အာဆီယံ ေကာ္ဖီ သီးျခား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ၊ တရုတ္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းသုေတသနစင္တာ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္း အသင္းတုိ႔သည္ ဦးစီးက်င္းပခဲ့ၾက၍ တဲဟုန္ HOGOOD COFFEE ကုမၸဏီလီမီတက္ တာဝန္ က်င္းပသည္။

咖啡豆采摘 后谷供图a0acd0180ddb0f38_副本

ေကာ္ဖီေစ့ဆြတ္ခူးစဥ္

ယခုအခါ ေကာ္ဖီေစ့ ရင့္မွည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ေကာ္ဖီဆြတ္ခူးျခင္း၊ အေခ်ာကုိင္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ခံစားျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိက်င္းပခဲ့ သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ တစ္ကမၻာလံုးေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ေရးပမာဏတန္ေပါင္း(၈) သန္းထုတ္လုပ္ၿပီးအာရွသည္ သံုးပံုတစ္ပံုရွိသည္။ ဥပမာဆုိလွ်င္ ယခုယူနန္ျပန္နယ္တြင္ ေကာ္ဖီပင္ စုိက္ခင္းဧရိယာကမုိ (၁.၈) သန္း ေက်ာ္လြန္ၿပီ အေခ်ာကုိင္ ထုထည္က (၁၃၀၀၀) တန္ ျဖစ္၍ စုိက္ခင္းဧရိယာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ထုထည္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ၉၉% အထက္ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟုတဲဟုန္ HOGOOD COFFEE ကုမၸဏီ လီမီတက္ ဒါရုက္တာအဖြဲ႕ မစၥတာ ႐ႈန္ရွန္ဇယ္ကေျပဆုိခဲ့သည္။

外籍参会人员品咖啡 后谷供图acd0180ddb0f39_副本

ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔ကေကာ္ဖီေသာက္ၾကစဥ္

ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီစုိက္ခင္းဧရိယာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ထုထည္သည္ မမ်ား ေသာ္လည္း စားသံုးသူမ်ား ေျပားသည္။ အာရွ ေကာ္ဖီ ႏွစ္စဥ္ ျပပြဲကုိတရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပျခင္းသည္ အာရွ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္အတြက္ အက်ဳိးရွိသည္ဟုတရုတ္-အာဆီယံ ေကာ္ဖီ သီးျခား ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ အာဆီယံဖက္ ဥကၠဌ၊ ဗီယက္နမ္ Nedcoffeeကုမၸဏီ တာဝန္သူက ေျပာျပ ခဲ့သည္။

တရုတ္-အာဆီယံေကာ္ဖီသီးျခားပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ညႇစ္ႏုိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အားျဖင့္ ဤအႀကိမ္ တရုတ္ မန္စီ (ႏုိင္ငံတကာ) ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲသည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္၍ ေရွ႕အႀကိမ္ေျမာက္ ေကာ္ဖီယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲသည္ အာရွ ေကာ္ဖီ ႏွစ္စဥ္ ျပပြဲသုိ႔ တုိးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးေသာေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ ဇုန္ တည္ရွိသည့္ တဲဟုန္ျပည္ နယ္ခြဲကုိအာရွ ေကာ္ဖီ ႏွစ္စဥ္ ျပပြဲအၿမဲက်င္းပသည့္ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္