လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ေရနံစိမ္းစည္ ငါးသန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထား

2015-12-28 16:08 မဇၥ်ိမသတင္းစာ

လာမည့္ႏွစ္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပ သန္း ေပါင္း ၆၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရနံစိမ္း အေမရိကန္ စည္ ေပါင္း ငါးသန္းေက်ာ္ ထုတ္ျပန္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဗူးသြင္းသဘာဝဓာေငြ႕ ကုဗေပ သန္းေပါင္း ၈၄၂၈ သန္း ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္ထား ေၾကာင္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး တက္မ ေဒသရွိ ပုဂၢလိကပုိင္ ေရနံစိမ္းစည္ထုတ္လုပ္မႈ မွ ေရနံစိမ္း စည္းေပါင္း(၁၁.၂၁၄) ထုတ္လုပ္ရန္ လည္း ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ    ၀န္ႀကီး ေဒါက္ကံေဇာ္က ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္က လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

စြမ္းအင္က႑ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးက်ပ္ (၄.၉၀) ထရီလီယံ ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း လည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြား ေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္သည့္ စားရင္း အခ်က္အလက္မ်ား အရ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ကုဗေပသန္းေပါင္း (၆၈၉.၈၂၅) ႏွင့္ ဗူးသြင္း သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပသန္းေပါင္း (၈၄၂၀) သန္း ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရနံစိမ္း အေမရိကန္ စည္ေပါင္း ( .၁၅၁)သန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ တက္မေဒသ ပုဂၢလိကပုိင္ ေရနံစိမ္း ထုတ္လုပ္မႈ အေမရိကန္ စည္ေပါင္း (၁၁. ၂၁၄)ေထာင္ ထုတ္လုပ္ ရည္မွန္း ထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ စားရင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ( By ဦးလြင္)

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္