၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ နာမည္စာရင္းကုိ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ေပးသြင္း

2015-12-23 14:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

ေရာင္စံုတိမ္တံတားမိုးဦးသဇင္၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ေပးသြင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေနႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔ ညေန ၁၇ နာရီအထိ Official Websit တြင္ တင္ျပႏုိင္ကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပဲြ၊ ၁၂ ကီလုိမီတာ အေျပး အခ်ိန္ တြက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မီနီ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ သံုမ်ဳိးကုိ ေရႊးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တစ္အိမ္ေထာင္စု အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိငံရန္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ သိရွိရပါသည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ေပးျခင္းကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပထမ အႀကိမ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာကုိ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၁၇ နာရီအထိ Official Websit တြင္ တင္ျပႏုင္ၿပီး မာရသြန္ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီက ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျပသည့္ လူဦေရး ကုိ တြက္ခ်က္ေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္မည့္လူ မ်ားပါက ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကုိ ေရႊးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္မွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေန ၁၇ နာရီအထိ အခေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားက သတ္မွတ္ သည့္အခ်ိန္၌ အခေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခေပးမည့္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ ၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကုိ မိမိ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပျခင္းႏွင့္ အခေပးျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး Official Websit www.kunming-marathon.comသုိ႔မဟုတ္ Official Wechat ၊ Weibo (ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ) ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အသံလႊင့္ ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အားကစား Official Websit ႏွင့္ Wechat ၊ Weiboကုိ အခ်ိန္မွီ following ၍ ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္အရာမ်ားကုိ အခ်ိန္မေရႊး ရရွိႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အာကစားဝန္ႀကီးဌာန ေျပးခုန္ပစ္အားကစား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေကာ္မတီ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕အစုိရမွ ခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္