ကူမင္း ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းမာဖန္မွစ၍ ေျပး လူ ႏွစ္ေသာင္းခန႔္ ပါဝင္

2015-12-15 15:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

ေရာင္စံုတိမ္တံတားမိုးဦးသဇင္၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္မာသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လုိင္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထက္ဝက္မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဆယ္ကီလုိမီတာ အေျပး၊ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ တစ္အိမ္ေထာင္စု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္သည့္ လုိင္ (၄) လုိင္းက ကူမင္းၿမိဳ႕၏ အမွတ္ လကၡဏာ အေဆာက္အဦး-က်င္းမာပိႀကီးဖန္ (ေရႊျမင္း၊ ႀကက္စိမ္း အေဆာက္အဦးမွစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါဝင္သည့္ လူဦးေရက ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး (၂)ေသာင္းခန႔္ ရွိရန္ ခန႔္မွန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကူမင္းထက္ဝက္မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည့္အခ်ိန္က ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈)နာရီ တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤကူမင္းမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ပါဝင္သည့္လူဦးေရက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ တုိးလာ၍ လူ (၂)ေသာင္းခန႔္ရွိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ အနက္ ထက္ဝက္မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဆယ္ကီလုိမီတာ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ပါဝင္သည့္လူ (၈၀၀၀)ခန႔္ ရွိ ေၾကာင္း၊ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဆယ္ကီလုိမီတာ အေျပး၊ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ တစ္အိမ္ေထာင္စု အေျပး ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ လုပ္ငန္း (၄)ခု ရွိေၾကာင္း၊ ဆုေငြကလည္း တုိးမ်ားလာၿပီး အဖြဲ႕ဆုေငြႏွင့္ သာမန္ အေျပးလူ ဆုေငြ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကဳာင္း သိရွိရပါ သည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲကုိ က်င္းပသည့္ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အရည္အခ်င္းျမင့္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕ (၂၀)ေက်ာ္မွ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရာရွိ မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲ၏ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေဆးကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္၏ အသက္လံုျခံဳမႈ ကုိ အာမခံေၾကာင္း၊ “ကူမင္း မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲက ကြၽန္ေတာ္/ကြၽန္မ အိမ္ေရွ႕က ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း”၊ “အလွပဆံုး ေသာ အမ်ဳိးသား ၿပိဳင္ပြဲဝင္” စသည့္ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အဆင့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး Metro အခမဲ့စီးျခင္း၊ ခရီးစဥ္ေနရာ အခမဲ့ လည္ပတ္ျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ ေပး ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ။

“၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကူမင္း မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ” ဝက္ဘ္ဆုိက္ kunming-marathon.com

Official Wechat ႏွင့္ Weibo @ ကူမင္း ကုန္းျပင္ျမင့္ ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္