ခ်ဳိက်င္ၿမိဳ႕ စီဇုန္း ကြၽင္စီေတာင္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 4A အဆင့္ ခရီးစဥ္ေနရာ အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံ

2015-12-04 16:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား မုိးဦးသဇင္) ယခုတေလာ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီက ခ်ဴက်င္ၿမိဳ႕ စီဇုန္းခရုိင္ ကြၽင္စီေတာင္ ခရီးစဥ္ေနရာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 4A အဆင့္ ခရီးစဥ္ေနရာ အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့သည္။

ကြၽင္စီေတာင္ ခရီးစဥ္ ေနရာက ေရာင္စံုသဲေတာင္၊ က်ဳိလံုေရတံခြန္၊ က်ဴးက်န္းျမစ္ဖ်ားခံရာ၊ ဖီးနစ္ခ်ဳိင့္၊ ပင္လယ္ ျမက္ခင္း ခရီးစဥ္ေနရာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 4A အဆင့္ ခရီးစဥ္ေနရာ အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံၿပီးေသာ ခ်ဳိက်င္ၿမိဳ႕တြင္ ဆဌမ ႏုိင္ငံေတာ္ 4A အဆင့္ ခရီးစဥ္ေနရာ ျဖစ္သည္။

ကြၽင္စီေတာင္ ခရီးစဥ္ေနရာက စီဇုန္းခရုိင္ သန္းဖုန္၊ လံုခ်င္၊ ဝူလံုစသည့္ ေက်းလက္အုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၃) ခု စံုသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ ၎ဧရိယာက (၅၀) စတုရန္းမီတာ ရွိ၍ အဓိက အက်ယ္အဝန္းက (၁၈၀၀၀) မုိရွိၿပီး အျမင့္ဆံုးေသာ ကြၽင္စီေတာ္က (၂၄၀၉.၇) မီတာ ျမင့္ကာ စီဇုန္းခရုိင္တြင္ အျမင့္ဆံုးေသာ ေတာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တြင္ ရုကၡပင္ (၁၅၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္ ေတာရုိင္းတိရစၧာန္ (၁၅၀)ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္ (၆)ခုႏွင့္ ျမင္ကြင္း ႐ႈခင္း (၉) ခုရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဤခရီးစဥ္ေနရာတြင္ ေလေကာင္းေလသန႔္ရွိ၍ ယခုအခါ အပန္းေျဖျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ား ခံစားၾကည့္႐ႈျခင္း ပါဝင္သည့္ ဇီဝ ခရီးစဥ္ေနရာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္