ခရီးသြားလာေရး ျပပြဲ ရုပ္သိမ္း ယူနန္ ျပသေရး အဖြဲ႕က စာခ်ဳပ္ တန္ ယြမ္ ၈၀ သီလ်ံကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး

2015-11-16 16:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

ေရာင္စံုတိမ္တံတားမုိးဦးသဇင္(၃) ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးျပပြဲသည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရုပ္သိမ္း ၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားလာေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး ေကာ္မတီကုိ ေကာင္းေအာင္ ဖြဲ႕စည္းေရးဆုႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပခန္းဆု ခ်ီျမင့္ခဲ့ပါ သည္။

ယႏွစ္က ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရး ျပပြဲ (၈) ႀကိမ္ က်င္းပေၾကာင္း၊ အဓိက အေၾကာင္းအရာက “Silk Road Tourism” ျဖစ္၍ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ အေမရီကန္ႏုိင္ငံ စသည့္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒသ (၁၀၅) ခု မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ ပါဝင္ခဲ့ရာ ျပခန္း (၃၀၈၇) ခု ရွိၿပီး ဧရိယာ ခုႏွစ္ ေသာင္း စတုရန္း မီတာ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဤျပပြဲသုိ႔ ပါဝင္သည့္ လူဦးေရ ရွစ္ေသာင္း ရွိေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္ စာခ်ဳပ္ (၃၂၅၀) ေစာင္ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ စာခ်ဳပ္ တစ္ေသာင္း ရွိေၾကာင္း၊ သံုးရက္ၾကာ အတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္က စာရြက္စာတမ္း တစ္သိန္း ေက်ာ္ကုိ ေပး၍ ခရီးသြားလာ ေရး ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚေသာ လုပ္ငန္းရပ္ (၂၀၀) ေက်ာ္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ၿပီးးႀကီးေသာ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းရပ္ (၅၀)၊ စာခ်ဳပ္ (၁၁၂) ေစာင္၊ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ စုစုေပါင္း ပမာဏ ယြမ္ (၈၀) ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ (၁၆) ခု ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ လုပ္ငန္း (၁၆၀) ေက်ာ္ သည္ ဤျပပြဲသုိ႔ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပခန္းတြင္ ေဒသႏၲရ ခရီးသြားလာေရး အရင္းအျမစ္ မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ရွာေဖြၿပီး ဖန္တီးမႈမ်ားကုိ ရွိေၾကာင္း၊ အသစ္ တည္ေဆာက္သည့္ ခရီးသြားလားေရး ပစၥည္းျပခန္း၊ Recreational Vehicle ျပခန္းႏွင့္ Intelligent Tourism ျပခန္းသည္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပစြည္း အသစ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေန အသစ္မ်ားကုိ ျပည့္စံုစြား ျပသေၾကာင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ျပခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေႏြဦးရာသီ၊ ေရ၊ အစိမ္းေရာင္၊ ပန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာေရးပါဝင္သည့္ ထူျခားေသာ ပင္ကုိ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ေကာင္းမြန္ ေသာ ရာသီ၊ ရာဇဝင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစု အေျခအေနမ်ားကုိ ျပသေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။

 ဤျပပြဲတြင္ “Silk Road Tourism Products” အရပ္ရပ္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး အဆုိအက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ (၉၃) ပြဲ၊ ခရီးသြာလာေရး ပစၥည္း မိတ္ဆက္ပြဲ (၂၅) ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပပြဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြဲစည္ေရး အဖြဲမ်ားက ၎ျဖင့္ Recreational Vehicle Camping၊ အဆင့္ျမင့္ေသာ ယူနန္ အလည္အပတ္ ခရီးသြား လုိင္းမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလာေရး ပစၥည္း အသစ္မ်ာႏွင့္ ခရီးသြားလုိင္းကုိ ထုတ္လုပ္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္