ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ မွစ၍ Schengen Visa ေလွ်ာက္ပါက လက္ေဗြမွတ္ရန္ လုိ၊ ယူနန္ခရီးသည္က စစ္ခြၽမ္းျပည္နယ္သုိ႔ ေလွ်ာက္ႏုိင္

2015-09-11 18:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားလဲ့ေရႊရည္) ယခုတေလာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ မွစ Schengen ႏုိင္ငံ အားလံုးက လက္ေဗြ မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားသံရံုမ်ား၏ သတင္း အရ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားက ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ Schengen ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလွ်င္ အစီအစဥ္ ပုိမ်ားလာ ယူနန္ခရီးသည္မ်ားက ဗီဇာေလွ်ာက္တင္ေသာ ကုန္က်ေငြလည္း ပုိမ်ားလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယူနန္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္တင္ ရန္ အနီးဆံုးေသာ ေနရာက ခ်ံဳခ်င္ၿမိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ စီခြၽမ္ျပည္နယ္၊ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ- ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕သုိ႔ သြားပါက လက္ေဗြမွတ္ရန္ တစ္ဦးလွ်င္ ယြမ္၂၀၀၀ မွ ယြမ္ ၃၀၀၀ အထိ လုိအပ္ေၾကာင္း (ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအၿပန္ ကုန္က်ေငြ ႏွင့္ အစားအေသာက္၊ တည္းခုိကုန္က်ေငြ ပါဝင္ျခင္း) သိရွိရပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ မွစ Schengen Visa ေလွ်ာက္တင္ ရန္ ဗီဇာ ေလွ်ာက္တင္လူက လက္ေခ်ာင္း ၁၀ ေခ်ာင္း၏ လက္ေဗြ ႏွင့္ ဓာတ္ပံု ၁ ပံုကုိ လုိအပ္၍ ၅ ႏွစ္ၾကာ သိမ္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

ေလွ်ာက္တင္လူအခ်ဳိ႕က လက္ေဗြမွတ္ရန္ မလုိေၾကာင္း၊ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ေအာက္ ျဖစ္ ေသာ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ကုိယ္ခႏာ အေျခအေနေၾကာင့္ လက္ေဗြမွတ္ရန္ မလုပ္ႏုိင္ေသာ လူအခ်ဳိ႕ကုိ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ၾကင္ေဖာ္မ်ား ႏွင့္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တာဝန္ခရီးသြားခ်ိန္တြင္လည္း လက္ေဗြမွတ္ရန္ မလုိေၾကာင္း သိရွိ္ရပါသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ လက္ေဗြမွတ္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ ရွိမ္ရန္ၿမိဳ႕၊ က်ီနန္ၿမိဳ႕၊ ဝူဟန္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္ဟုိင္းၿမိဳ႕၊ ဟန္က်ဴးၿမိဳ႕၊ နန္က်င္းၿမိဳ႕၊ ကြမ္က်ဴးၿမိဳ႕၊ စိန္ဇိမ္ၿမိဳ႕၊ ခ်ံဳခ်င္ၿမိဳ႕၊ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕စသည့္ ေနရာမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားက ဤေနရာမ်ားရွိ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးသုိ႔ ဗီဇာ ေလွ်ာက္တင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္ျပႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စာရြက္စာတမ္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း၊ လက္ေဗြမွတ္ရန္ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းထာျခင္း မွစ ဗီဇာ ရရွိၿပီးေသာ အခ်ိန္ အထိ ၁၅ ရက္ၾကာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ရက္ ၃၀ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လွ်င္ စုစုေပါင္း  ၄၅ ရက္ လုိအပ္ ေၾကာင္း ခရီးသြားလာေရး ေဆာင္ရြက္သူက ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ၿပီးမွ ႏုိင္ငံအသီးသီး သံရံုးမ်ားက ထုတ္ျပန္ေက်ညာသည့္ တိက်ေသာလုပ္နည္းကုိင္နည္းအရ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Schengen ႏွင့္ပတ္သက္၍

၁၊ လက္ရွိေသာ Schengen ႏုိင္ငံမ်ားမွာ စုစုေပါင္း ၂၆ ႏုိင္ငံရွိ၍ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၊ စပိန္္ႏုိင္ငံ၊ အက္စတုိးနီးယားႏုိင္ငံ၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၊ ဂရိႏုိင္ငံ၊ ဟန္ေဂရီႏုိင္ငံ၊ အုိက္စလန္ႏုိင္ငံ၊ အီတလီႏုိင္ငံ၊ လတ္ဗီးယားႏုိင္ငံ၊ လစ္တင္စတိန္ႏုိင္ငံ၊ လစ္ေသြးနီးယားႏုိင္ငံ၊ လပ္ဇင္းဘတ္ႏုိင္ငံ၊ ေမာ္လတာႏုိင္ငံ၊ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ၊ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံ၊ ပုိလန္ႏုိင္ငံ၊ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ၊ ဆလုိဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆလုိေဗးနီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ခ်က္ႏုိင္ငံ ရွိပါသည္။

၂၊ Schengen Visa ဆုိသည္မွာ အဆုိပါ Schengen ႏုိင္ငံ ၂၆ ႏုိင္ငံ၏ Schengen ကြန္ဗင္းရွင္းအရ ရက္တုိစြာ အလည္အပတ္ခရီးသြားလာသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ “Schengen ႏုိင္ငံ၏ ညီၫြတ္ေရး ဗီဇာ”ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။  ၎အနက္ တစ္ႏုိင္ငံ၏ Schengen Visa ရရွိပါက Schengen ႏုိင္ငံ အျခားသုိ႔ တုိက္ရုိက္ သြား ႏုိင္ပါ သည္။

၃၊ Schengen ႏုိင္ငံကုိ ေရြးခ်ယ္စဥ္ ခရီးစဥ္ထဲတြင္ ခရီးစဥ္အခ်ိန္ကာလ အၾကာရွည္ဆံုး ေသာ ႏုိင္ငံကုိ ပထမဦးဆံုး ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ေရြးခ်ယ္မႈကေတာ့ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ခရီးစဥ္ အခ်ိန္ကာလ တူပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ ႏုိင္ငံ၏ ဗီဇာကုိ ေလွ်ာက္တင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္