ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေရႊလီမွာ တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲသုိ႔ ပါဝင္

2015-09-03 10:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

胞波节

                      တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ သတင္းေထာက္ ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပစဥ္

(ေရာင္စံုတိမ္တံတားမိုးဦးသဇင္) တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ရ ရက္ေန႔ အထိ ေရႊလီ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊလီမွာ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သိျမင္နားလည္ႏုိင္၍ ထူးဆန္းသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ သုိ႔ ပါဝင္ရန္ ႀကိဳဆုိ ပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာေပ်ာ္ရႊင္ပြဲကုိ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၄ ႀကိမ္ကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ၏ ထူးဆန္းခ်က္ မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ခရီးသည္ မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္လာ၍ တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္အတြင္း ဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးတက္ လာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေပာက္ေဖာ ္ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲက “ဖံံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ တံခါးဖြင့္ျခင္း၊ မဂၢလာ၊ အတူတကြေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း” ျဖင့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ထား၍ ပြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္းေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း ေအာက္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ဖလွယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဒသခံ အစားအစာ မ်ားကုိ စားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေရႊလီ၏ ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ ခံစား ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“ဒီႏွစ္ တရုတ္-ျမန္မာေပာက္ေဖာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနာကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔ မနက္ ကုိးနာရီမွာ ေရႊလီလမ္းမႀကီးမွာ က်င္းပမယ္။ ” ေရႊလီၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွး မစၥတာ ဖုိင္ယြင္းရွမ္က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ ေပ်ာ္ရြင္ပြဲက တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးတက္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖန႔္ခ်ီေၾကာင္း၊ အင္တာေနရွင္နယ္၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ ပါဝင ္ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ပါဝင္သည့္ ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ဖုိင္က ဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ က်င္းပစဥ္ တရုတ္-ျမန္မာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ လွည့္လည္ျပပြဲ၊ အေရာင္စံု ႏြားလွည္းၿပိဳင္ပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ စသည္ ရုိးရာ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ လူငယ္သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာကေလး အတတ္ပညာၿပိဳင္ပြဲ၊ တရုတ္-ျမန္မာ လူေသာင္းေပါင္း ေကြၽးေမြး ဧည့္ခံပြဲစသည့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ မတူးဘူး။ ဒီႏွစ္မွာ ရုိးရာ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကုိ က်င္းပတယ္ ကလြဲၿပီး ၂၀၁၅ ခွႏွစ္ တရုတ္ေရႊလီႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲကုိ က်င္းပမယ္။ ေတာင္အာရွ၊ အာဆီယံစတဲ့ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒသ တစ္ဆယ္ေက်ာ္ က လာတဲ့ကုန္သည့္မ်ားက ပါဝင္မယ္။” ဟု မစၥတာ ဖုိင္က ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ေရႊလီ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲ ကုိလည္း ေအာက္တုိလာလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတ အရင္း အျမစ္ မ်ားႏွင့္ ေရႊလီ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္း ျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းရုိင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာင္းခ်ပြဲကုိ ပထမအႀကိမ္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခြန္ေဆာင္ ၿပီးေသာ ေက်ာက္စိမ္းရုိင္း မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္က ေက်ာက္စိမ္းအသင္း ဖြဲ႕စည့္းထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ မွတစ္ဆင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ သယ္ယူလာၿပီး ေရာင္းခ်မႈကုိ ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ႏွင့္ “ပန္းပုလက္ရာထြင္းထုေရးဆု” ခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္း ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုရသည့္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ထြင္းထုလက္ရာ ကုိလည္း ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“တရုတ္-ျမန္မာ ေပာက္ေဖာ္ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ နဲ႔ တရုတ္-ျမန္မာ ေရႊလီႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲက တရတ္ႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဖာက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးတက္ေစတယ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျဖန႔္ျဖဴးႏုိင္တယ္၊ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစတယ္။ ” ဟု မစၥတာ ဖုိင္က ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ခရီးသြားလာေရးတံဆိပ္ကုိ ျဖစ္လာရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ အဓိက ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စမ္သပ္မႈဇုန္ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ကလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ ထိေရာက္မႈ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ခရီးသြားလာ ေရးၿမိဳ႕ကုိ ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း မစၥတာ ဖုိင္က ဆက္လက္ ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တရုတ္-ျမန္မာ ေရႊလီ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ ျပပြဲတြင္ ျပခန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ဖြဲ႕စည့္းထား၍ ႏုိင္ငံတကာျပခန္း၊ အထူးမြမ္းမံသည့္ျပခန္း၊ သာမန္ျပခန္း စသည့္ျပခန္းမ်ားကုိ ခြဲျခားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္