ျမန္မာ့မီးရထား၏ ရထားစက္ေခါင္းမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ သက္တမ္းလြန္ေန

2015-07-30 17:08 မဇၥ်ိမေန႔စဥ္သတင္းစာ

ျမန္မာ့မီးရထား၏ လက္ရိွအသံုးျပဳေနေသာ ရထားစက္ေခါင္းမ်ားအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရထားစက္ေခါင္း ၃၇၇ တဲြရိွၿပီး ယင္းမွ သက္တမ္းလြန္မ်ားကို ျပည္ပမွ စက္ေခါင္း အသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ျမန္မာ့မီးရထား စက္မႈႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဌာန အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းဦးက ေျပာသည္။ သက္တမ္းလြန္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း သံုးစဲြ၍ အဆင္ေျပေစရန္ ျပဳျပင္ထားသည္ဟု လည္းဆိုသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ ရထားစက္ေခါင္းအသစ္ ၁၁ ခု ေရာက္ရိွေနၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း သုံးေခါင္း ထပ္မံေရာက္ရိွမည္ဟု ျမဝတီသတင္း၌ ပါရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေငြေခ်း၍ ယင္းႏိုင္ငံမွပင္ ျပန္လည္ဝယ္ယူထားသည့္ စက္ေခါင္း ၂၂ ေခါင္း အနက္ ၇ ခု သည္လည္းႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း၌ပင္ ေရာက္ရိွမည္ဟု သိရသည္။ ရထား စက္ေခါင္းတစ္ခုလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ ကုန္က်သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္