ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု၏ အဆုိအက ၾကည့္ႏုိင္ေသာ ေနရာ

2015-07-24 09:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

User ဦးဝင္းဦး၏ေမးခြန္။ မဂၤလာပါ၊ ကြၽန္မက ျမန္မာလူ ျဖစ္ပါတယ္၊ ယူနန္ တုိင္း႐င္းသား လူမ်ဳိးစု ၏ ဝတ္စံု ႏွင့္ အဆုိအကမ်ား ႀကိဳက္တယ္၊ ဘယ္မွာ ၾကည့္္ရမလဲ မသိ။ ဘယ္သူ ေျပာျပ ႏုိင္သလဲ။

အယ္ဒီတာ၏အေျဖ။ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ ကူမင္းၿမိဳ႕ Green Lake နားမွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားက ကုိယ့္လူမ်ဳိးရဲ႕ ဝတ္စံုကုိ ဝတ္ၾက ၿပီး ဆုိကၾကပါတယ္။ ရွင္က သြားၾကည့္ၾကည့္ ပါအုန္း၊ အကကလုိ႔ လြယ္တယ္၊ ရွင္က သူတုိ႔နဲ႔ အတူတူ ကလုိ႔ ရတယ္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္