ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ထူးဆန္းတဲ့ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း ဝယ္ႏုိင္တဲ့ ေနရာ

2015-07-24 08:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

User မမုိးမုိး၏ေမးခြန္။ မဂၤလာပါ၊ ကြၽန္မကျမန္မာႏုိင္ငံကလာတာပါ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်က္ျခင္း ျပန္ေတာ့မယ္၊ ထူးဆန္းတဲ့ လက္ေဆာက္ ပစၥည္းကုိ ဝယ္ခ်င္တယ္။ ဘယ္မွာ ဝယ္ရမလဲ မသိ။ ဘယ္သူ သိလဲ၊ ေျပာျပေပးပါ။

အယ္ဒီတာ၏အေျဖ။ ရွင္က ထူးဆန္းတဲ့ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း ဝယ္ခ်င္ရင္ က်င္ရွင္း ပန္းငွက္ေစ်း ကုိ သြားလည္ပါ၊ ဟုိမွာ ထူးဆန္းတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းေနပါတယ္၊ ဥပမာ- တဘက္၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ဝတ္စံု၊ ဟူလူစ္ေႁပြမ်ား စတာတုိ႔ ေရာင္းေနပါတယ္။ က်င္းမာဖုန္နားမွာ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းေနပါတယ္၊ ဟုိမွာ ေငြ လက္ဝတ္ ပစၥည္း၊ တုိင္းရင္းသား ဝတ္စံုမ်ား ႏွင့္ ေန႔စဥ္သံုး ပစၥည္းမ်ား စတာတုိ႔ ေရာင္းေနပါတယ္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္