ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတကၠသုိလ္ျမန္မာဘာသာ ဧည့္ပါေမကၡ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးႏွင့္ကူမင္း၏သံေယာစဥ္

2015-07-16 16:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1111

ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ဇြန္လလဆန္းတြင္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု သကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားက စာေမးပြဲကုိ ေျဖၿပီး   ျဖစ္၍ သကၠသုိလ္ေက်ာင္းဝင္းထဲ၌ ယခင္ထက္ဆူဆူညံညံမရွိသျဖင့္ ျငိမ္သက္မႈသာရွိသည္။ ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ေႏွးတိေႏွးေကြးလမ္းေလွ်ာက္ရာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား သံုး ေလး ငါးဦးသည္ လက္ထဲမွာ ပစၥည္းအထုပ္မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားရင္း မိမိအိမ္သုိ႔ ကတုိက္ကရုိက္ ျပန္သြား ေနေၾကာင္း ေတြ႕မိခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းဝင္းေနာက္ဆံုးရွိအေဆာင္တြင္ ျမန္မာဘာသာဧည့္ပါေမကၡေဒါက္တာခင္မုိးမုိးကလည္း မိမိအထုပ္အပုိး မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားရန္ အဆင္သင့္္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံေႏြးရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၏အစကေနဦမွာ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ျမန္မာစာသင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ခရီးစဥ္၏အၿပီး သတ္မႈျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။

ကြၽန္မက ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ပထမအႀကိမ္ေရာက္လာပါတယ္၊ တရုတ္ျပည္ကုိလည္း ကြၽန္မေရာက္တဲ့ျပည္ပႏုိင္ငံ ပထမတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတကၠသုိလ္ တြင္ ျမန္မာဘာသာဧည့္ပါေမာကၡတစ္ဦးတည္းအေနႏွင့္ အသက္ ၅၂ ႏွစ္ရွိသည့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးသည္   ေက်ာင္းဆရာမဘဝ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးသည၂၀၁၄ခုႏွစ္ဇူလုိင္လ လကုန္တြင္္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊဘုိတကၠသုိလ္မွ ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးကူမင္းၿမိဳ႕၌ တစ္ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ဘဝကုိ စတင္ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။

ေဖၚေဖၚေရြေရြခ်ဳိခ်ဳိသာသာလည္းရွိ သနာၾကင္၍ခ်စ္ဘြယ္ေကာင္းပါသည္။ ၎တုိ႔က ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး၏ စြဲထင္ခ်က္အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး အရပ္အေမာင္းျမင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရုိးရာ အဝတ္တန္ဆာ-ထမီကုိဝတ္၍ ကုတ္အက်ႌကုိ ကုိယ္ေပၚဝတ္ထားပါသည္။ အားမာန္ျပည့္ၿဖိဳးပါသည္။ ရယ္ေသာ အခါ မ်က္စိက ေကာက္ကြင္းသည့္လျဖစ္သလုိ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေကာင္ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔မေရာက္မီ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေန႔စဥ္သံုးတရုတ္ဘာသာစကားအခ်ဳိ႕ကုိ သင္ဖူးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက တရုတ္စကားသင္ၾကားသည့္ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ သင္ရသည့္တရုတ္စကားျဖင့္ ေျပာပါသည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက စားေသာက္ေနထုိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာတရုတ္စကားအခ်ဳိ႕ကုိ ေျပာတတ္ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိစဥ္ မည္သည့္တရုတ္ စကားကုိနားမလည္းဘူးဟု ရိပ္စားခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးကေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ယခုအထိေဒါက္တာခင္မုိးမုိး ကလည္း ေျပာရန္လြယ္သည့္တရုတ္စကားမ်ားကုိသာ ေျပာတတ္ပါသည္။ ဥပမာ- “ညီေဟာင္(မဂၤလာပါ။)” “ရွက္ရွက္(ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)”။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ျပင္ပသုိ႔ထြက္စဥ္   ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေဖာ္ျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ျမန္မာဘာသာႏွင့္စာေပကုိ ယူနန္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတကၠသုိလ္တြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့ ပါသည္။ သင္ၾကားသည့္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားလူဦးေရသည္ ၂၀၀ေက်ာ္္ရွိသည္။ တရုတ္စကားမေျပာတတ္ သည့္အျပင္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက မိမိ၏ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္မွေနထုိင္စားေသာက္မႈအတြက္ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ပါသည္ ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္မွေဆာင္းရာသီတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ႏွင္းက်ခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိရုိက္ခဲ့ၿပီး wechatထဲတြင္ ထည့္ထားပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက wechatကုိ အသံုးျပဳရန္သင္၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္       wechat ျဖင့္ စကားေျပာပါသည္။

ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက စာဖတ္စာေရးျခင္းကုိ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ယူနန္တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးစုတကၠသုိလ္ရွိ စာၾကည့္တုိင္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာစာ၊ စာအုပ္အေရအတြက္အမ်ားဆံုး၊ အႂကြယ္ဝေသာစာၾကည့္တုိက္ ျဖစ္သျဖင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက အလြန္ဝမ္းသာပါသည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက မိမိငွါးရမ္းမည့္ျမန္မာစာ၊ စာအုပ္ စာရင္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားအား လစဥ္ေပး၍ တစ္လအတြင္း ငွါးရမ္းလာသည့္ စာအုပ္မ်ားကုိ ကုန္ေအာင္ ဖတ္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အားလပ္ရက္တြင္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ကူမင္းၿမိဳ႕ဗဟုိသုိ႔   လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းတရိစၧာန္ရံုး၊ Green Lake၊ နန္ျဖင္လမ္း၊ အေနာက္ေတာင္မ်ားသုိ႔ အလည္အပတ္ ခရီးသြားဖူးသည္။

ဇြန္လတြင္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ကူမင္းအေနာက္ေတာင္သုိ႔ တက္ေသာအခါ ေျခညႇပ္ဖိနပ္ကုိ စီး၍ ေလွကားကေခ်ာေမြ႕သျဖင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေတာင္ဆင္းေသာအခါ လဲက်ပါသည္။ ဘယ္ဘက္ လက္ဖဝါးျဖင့္ ေအာက္ကုိ ထုိးထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး၏ဘယ္ဘက္လက္က်ဳိးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္က်ဳိးသျဖင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေရာင္ရမ္းသည့္ ဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးအထုပ္ႀကီးကုိ သယ္ယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ “ကူမင္းၿမိဳ႕ေပးတဲ့ထူးျခားခ်က္ရွိလက္ေဆာင္ပါ။” ဟု ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ရယ္ေမာၿပီး ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

“ကြၽန္မက ကြၽန္မရဲ႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးပါတယ္။ ကြၽန္မက ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိအမွတ္တရက ကြၽန္မရဲ႕ကူမင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားပါ။”ဟု ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ တစ္ေယာက္္တည္းေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးအတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား   ကုိ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ အေဖာ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး၏ဘယ္ဘက္လက္က်ဳိးၿပီးေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္း စဥ္ ေက်ာင္သူးေက်ာင္းသားမ်ားက ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးကုိ သြားႀကိဳ၍ အိတ္ႏွင့္စာအုပ္မ်ားကုိကုိင္ေပးသည့္အျပင္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး၏အခန္းကုိ သန္ရွင္းေရးလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ “အဲဒီအထုပ္အပုိးေတြကုိလည္း ကြၽန္မေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြက သိမ္းဆည္းေပးတာပါ။” ဟု ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေျပာခဲ့သည္။

ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး၏ကူမင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက သူတုိ႔၏ဆရာမသာ   မဟုတ္ေသး၊ မိတ္ေဆြလည္းျဖစ္ပါသည္။ “ဆရာမနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ေတြ႕တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္က ဗမာစကား ေကာင္းေကာင္း မေျပာတတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ဆရာမက စိတ္ရွည္လက္ရွည္သင္ျပခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နားလည္ ေစေအာင္ စကားေျပာတဲ့အခါ ဆရာမက ျဖည္းႏုိင္သေလာက္ျဖည္းျဖည္းေျပာတယ္။” ဟု ေဒါက္တာခင္မုိးမုိး၏ ေက်ာင္းသား ထြန္းထြန္းက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ပါသည္။   ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာရေသာအခါ ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ႏွစ္ တြင္ ကူမင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသာမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာသြားသင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေစပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၾကည္ရႊင္စြာရယ္ေမာမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကူမင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည့္သံေယာစဥ္ျဖစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ကူမင္းတြင္ တစ္ႏွစ္   ၾကာ ေနထုိင္မႈအတြက္ မခဲြရက္မခြါရက္သည့္သံေယာစဥ္ျဖစ္သည္လည္းေကာင္း ထင္ျမင္ယူဆပါသည္ ဟု ေဒါက္တာခင္မုိးမုိးက ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ေနာက္အခြင့္အေရးရွိရင္ ကြၽန္မက ေပက်င္းၿမိဳ႕သုိ႔သြာလည္ပတ္မယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ လည္း လာလည္မယ္။”

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္