ယူနန္ျပည္နယ္ ယြမ္ရမ္ခ႐ိုင္မွ ဟာနီေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာအခ်ိန္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္

2021-12-28 21:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) နံနက္ခင္းတြင္ ယြမ္ရမ္ဟာနီေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ ပါးေသာတိမ္လႊာျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းခံထားၿပီး မ်ဥ္းေကြးေပၚထြန္းလာသလိုလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလိုလို ျဖစ္၍ မႈိင္းမႈန္လွပပါသည္။ က်ယ္ဝန္းေသာ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ထဲတြင္ တိမ္စိုင္တိမ္ရိပ္မ်ား လူးလွိမ့္လႈပ္ရွားေနၿပီး အုံ႔ဆိုင္းလ်က္ရွိ၍ နတ္ျပည္ကဲ့သို႔ လွပပါသည္။

ေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ မတူေသာရာသီခ်ိန္၌ မတူေသာရႈခင္းမ်ား ရွိလ်က္ရွိပါသည္၊ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏိုဝင္ဘာလမွ ေနာက္ႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ဟာနီေလွကားထစ္လယ္ကြက္၏ ေရေပါမ်ားေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာအခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္ကာလထဲမွ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ အလြန္ၾကည္လင္သန႔္ရွင္း၍ သစ္ေတာ၊ ေက်း႐ြာ၊ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ႏွင့္ ျမစ္စဥ္စု ဟူေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ ၄ ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလာေသာ ေဂဟစနစ္သည္ လူႏွင့္သဘာဝအၾကား ေျပျပစ္စြာ အတူတူေနထိုင္ၾကေသာ လွပပန္းခ်ီကားလိပ္ကို ေရးဆြဲထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting