ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ဥယ်ာဥ္မ်ားသည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အတြင္း မပိတ္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ လူနည္းသည့္အခါ ပန္း႐ႈစားသြားႏုိင္
ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ႀကိဳဆုိရန္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိ ဥယ်ာဥ္အသီးသီး၌ မီးပေဒသာထြန္းညိႇ၍ ေရာင္စံုဖဲႀကိဳးပုိးထည္မ်ားျဖင့္ မီမ္းမံအလွဆင္
  1. ·၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္းျပပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပ၍ အခ်ိန္ ၁၆ ရက္ၾကာ
  2. ·ျမန္မာဘာသာေလ့လာျခင္း(၂၈)
  3. ·ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္၌ တ႐ုတ္ဆီးပန္း၊ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္ ဝါးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆုိ
  4. ·သားငါးအေျခာက္၏ ေမႊးရနံ႔သည္ လြင့္ပ်ံ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ လမ္းေပၚမွ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အေျခအေနမ်ား