၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္တာနက္ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္က်င္းပ

2018-02-11 17:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

eca86b6b05bc1be922234b

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) "ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀ကုိ ခံစားျခင္း၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္း" ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္တာနက္ ယဥ္ေက်းမႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ယူနန္စိတ္ဓာတ္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယူနန္အင္အားကုိ စုစည္းျခင္း၊ ယူနန္အသံကုိ ျပန႔္ႏံွ႔ျခင္း၊ ယူနန္ရုပ္ပံုလႊာကုိ ျပသျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ ယူနန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္းေသာ ပံုဝတၳဳကုိ ေျပာျပျခင္း၊ ယူနန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာအသံကုိ သီဆုိျခင္း၊ ယူနန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ရုပ္ပံုလႊာကုိ ပံုသြန္းျခင္း၊ ယူနန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိမ္ေမြ႕ေသာဟန္အမူအရာကုိ ျပသျခင္း၊ ယူနန္တြင္ ထူးျခားစြာ အသြင္ေဆာင္ေသာ အင္တာနက္ အေျခအေနကုိ ထုပ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤႏွစ္ Kunming Information Hub သည္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ တရုတ္စာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ျမန္မာစာ ျဖစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေနရာအသီးသီးမွ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အတြင္း က်က္သေရမဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေအာင္မင္မႈမ်ားကုိ ျပသမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ Kunming Information Hub သည္ ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာ “ႏုိင္ငံျခားသားသည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္း” ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ႏုိင္ငံျခားသား၏ လက္ေတြ႕ခံစားခ်က္အားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေနရာအသီးသီးမွ ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေရွးလင္းေဖာ္ျပမည္။ ဗီဒီယုိရုိက္ကူး ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အတြင္း လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တာဝန္မ်ား စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္သမားမ်ားတုိ႔၏ မတူေသာ ႏွစ္သစ္ပံုဝတၳဳကုိ ေရွးလင္းေဖာ္ျပ၍ ဗီဒီယုိကုိ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္