တီန္းတိ ကားလမ္းသစ္က တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ မတုိင္မီ လမ္းေပါက္ျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိ

2018-01-15 17:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ယူနန္ျပည္နယ္မွ တိဗက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသသုိ႔ ေရာက္ေသာ တီန္းတိ (ယနန္ျပည္နယ္-တိဗက္) ကားလမ္းသစ္မွ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ကြန႔္စမ္းခရုိင္ ဘင္ဇြန္းေလာ့ၿမိဳ႕နယ္- က်ီဝါထူ လမ္းေထာက္သည္ ေအာင္ျမင္စြာ အပ္ႏွင္းေပးၿပီး စစ္ေဆးလက္ခံ ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္၍ တိဗက္ေဒသတြင္း လမ္းေထာက္ တည္ေဆာက္ေရး သည္လည္း စနစ္တက် ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ေနၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ေန႔ မတုိင္မီ လမ္းေပါက္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါသည္။ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ လမ္းခရီးသည္ မူလကားလမ္းထက္ (၂၅၉)ကီလုိမီတာ အတုိခ်ံဳ႕၍ ခရီးစဥ္ အခ်ိန္သည္လည္း ေန႔တစ္ဝက္ကုိ အနည္းဆံုး ေလွ်ာ့နည္းမည္။

တီန္းတိကားလမ္းသစ္မွ ဘင္ဇြန္းေလာ့ လမ္းေထာက္ (ဘင္က်ီ ကားလမ္း) သည္ နာမည္ ထင္ရွားေသာ သတၱမ အေၾကာင္း တိဗက္၀င္ ခရီးသြားကားလမ္း ဘင္ဆာဆာလမ္းေၾကာင္း (ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း) ၏ အစလမ္းေထာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ ဘိေလာ္ ဆီးႏွင္းေတာင္ႏွင့္ ေကာင္းလီကြန႔္ေတာင္ အၾကား ရွိေနၿပီး ႏုျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေျမာက္ဘက္သုိ႔ သာြး၍ “ျမစ္သံုးေၾကာင္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စီးဆင္းျခင္း” သဘာ၀အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သမုိင္းဝင္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္တုိ႔၏ ဗဟုိေဒသကုိ ျဖတ္သန္း၍ နာမည္ထင္ရွားေသာ Tea-Horse Road ႏွင့္ တစ္ေျပးတည္းညီစြာ သြားပါသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ လူမႈေရး႐ႈခင္း မ်ားသည္ အလြန္ ပင္ရင္း သာယာလွပ တိဗက္လူမ်ဳိး၊ ႏုလူမ်ဳိး၊ လီစူးလူမ်ဳိး စေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု မ်ားသည္ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနထုိင္ၿပီး လူမႈဓေလ့ ရုိးေျဖာင့္ၿပီး ေနအိမ္ အေအာက္အအံုသည္ ဝိေသသလကၡဏာ ထူးထူးဆန္းဆန္း ရွိ၍ နယ္ခံတြင္ ကက္သလစ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ လာမာဘာသာႏွင့္ အတူတူ ရွိေနၿပီး ရပ္ဝန္း ယဥ္ေက်းမႈ ထူထပ္ လွပါသည္။

တီန္းတိကားလမ္းသစ္မွ တိဗက္တြင္း တီန္းတိနယ္စပ္မွ တိဗက္ေဒသ လင္ဇီး ဆာယူခရုိင္ ဇူဝါကိန္းၿမိဳ႕နယ္အထိ ကားလမ္း ျပင္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းသည္ စနစ္တက် ေရွ႕သုိ႔ တြန္းတင္ေန၍ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ မတုိင္မီ လမ္းေပါက္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေသာ ဆာဝါလံုၿမိဳ႕နယ္မွ ဆာယူခရုိင္သုိ႔ ကားျဖင့္ (၈)နာရီသာ လုိၿပီး မူလထက္ (၅)နာရီခန႔္ အတုိခ်ံဳ႕ပါသည္။

တီန္းတကားလမ္းသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးသားၿပီး လမ္းေပါက္ ၿပီးေနာက္ မူလ တီန္းတကားလမ္းထက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနသည္ ပုိမုိ ေကားမြန္၍ တိဗက္၀င္ အခ်ိန္သည္လည္း အတုိခ်ံဳ႕ ေပးပါသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူမႈေရးသမုိင္း၊ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ အမ်ဳိးသား လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေန မ်ားသည္ ဤကားလမ္းကုိ ခရီးသြားရန္ ကုိယ္ပုိင္ ကားေမာင္းသူ၏ စိတ္ထဲမွ အလွဆံုး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေစမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္