၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ လိက်န္းၿမိဳ႕သည္ ခရီးသည္ အေယာက္(၄၀)သန္းေက်ာ္ကုိ ဧည့္ခံ

2018-01-15 15:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

31

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ လိက်န္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားလာေရးေစ်းကြက္၏ စနစ္တက်ရွိေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျခင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ထင္ရွားထူးကဲလွ၍ တစ္ႏွစ္လံုးအတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသည္ အေယာက္ (၄၀.၄၇)သန္းကုိ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္ ခန႔္မွန္ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အလားတူ ကာလထက္ ၁၅% တုိးပြားလာ၍ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ဝင္ေငြသည္ (၇၃)ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ပါသည္ ခန႔္မွန္းၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ အလားတူကာလထက္ ၂၀% တုိးပြား လာပါသည္။

2

လိက်န္းၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ားသည္ အလြန္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ ကမၻာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ လိက်န္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ကမၻာ့ သဘာ၀အေမြအႏွစ္ ျမစ္သံုးေၾကာင္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စီးဆင္းျခင္း ဗဟုိေဒသ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္၊ ကမၻာ့ သတိရခ်က္အေမြအႏွစ္ နရွီးလူမ်ဳိး၏ တြန္းဗားဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေရွးေဟာင္းစာအုပ္ စာတမ္း၊ ေျမာက္ကမၻာလံုးျခမ္းတြင္ အီေကြတာႏွင့္ အနီးဆံုး ကြာျခားေသာ ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္ႏွင့္ ေခတ္မွီေရခဲျမစ္၊ အမိႀကီးစုိးသည့္ သားခ်င္းအုပ္စု လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရးပံုစံ အခုအထိ ႁခြင္းခ်န္ထားေသာ လူကူးကန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ Aအဆင့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ အခု(၂၀) ရွိပါသည္။ ၎အနက္၊ AAAAAအဆင့္ ႐ႈခင္း ရပ္ကြက္(၂)ခု၊ AAAAအဆင့္(၇)ခုႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံစခန္း (၆)ခုကုိ ပါဝင္ပါသည္။ လိက်န္း တစ္ၿမိဳ႕လံုးသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္ အေယာက္(၃၅.၁၉)သန္း ဧည့္ခံ၍ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း၀င္ေငြ (၆၀.၈၇၆)ဘီလ်ံကုိ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။

1

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ လိက်န္းၿမိဳ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ နက္႐ႈိင္းရန္၊ လုပ္ေဆာင္၍ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကုိ တုိးျမႇင့္ရန္၊ ခရီးသည္ေစ်းကြက္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္၊ လိက်န္း ခရီးသြားလာေရး ပံုစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အတန္းတက္ျခင္း၊ အရည္အသြယ္ တုိးျမႇင့္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစြမ္းေဆာင္မႈ တုိးပြားျခင္းကုိ ဘက္စံု တြန္းအားေပး၍ ခရီးသြားလာေရး ဘက္စံု ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မွတစ္ဆင့္ လိက်န္းၿမိဳ႕ ဘက္စံု ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္