ကြန္တရထားလမ္း တလီဗဟုိဘူတာရံုကုိ စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၊ ၿပီးေျမာက္လွ်င္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တလီၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ရန္ ၂နာနီသာလုိ

2018-01-09 11:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

11

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ျမေရႊစင္) ကြန္တ(ကြန္ထြန္း-တလီ) ရထားလမ္း တလီအေရွ႕ဘက္ဘူတာရံုႏွင့္ တလီဗဟုိဘူတာရံု တုိ႔ကုိ ဇန္နဝါရီ (၇)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ၍ ကြန္တရထားလမ္း လမ္းေပါက္ျခင္းသည္ အေနာက္ဆံုး အခုိင္အမာခံတပ္တုိက္ဖ်က္ အဆင့္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ျခင္းကုိ ေဆာင္ေနပါသည္။

ကြန္တရထားလမ္းသည္ တရုတ္ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ ရထားလမ္း၏ အေရးႀကီး ဖြဲ႕စည္းပံု အစိတ္အပုိင္းကုိ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္း တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဝန္ေဆာင္ၿပီး ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ျခင္း ႏွင့္အမွ် တလီၿမိဳ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ရွန္ေကလီလာၿမိဳ႕၊ လင္စန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီၿမိဳ႕တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ရထားလမ္း ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာ ဗဟုိခ်က္မကုိ ျဖစ္လာမည္။

22

ရထားလမ္း တည္ေဆာက္သူ အေယာက္ (၁)ေထာင္ခန႔္သည္ (၇)ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းတြင္ တလီအေရွ႕ဘက္ ဘူတာရံုႏွင့္ တလီဗဟုိဘူတာရံုံု၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ခုတေလာအထိ၊ ကြန္တရထားလမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္း၏ ေပါက္ကူးတံတား သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ မီးရထား သံလမ္းခင္းျခင္းတုိ႔သည္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ တလီၿမိဳ႕သည္ ကြန္တရထားလမ္းႏွင့္ ယူနန္ရထားလမ္းတုိ႔၏ အေရးႀကီးေသာ ဗဟုိခ်က္မအျဖစ္ ဘူတာရံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ထဲတြင္ ကြန္တရထားလမ္း လမ္းေပါက္ျခင္းအတြက္ အေရးပါေသာ အဓိ္ပၸာယ္ ရွိပါသည္။

33

ကြန္တရထားလမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းသည္ စုစုေပါင္း (၁၇၅)ကီလုိမွတာ ရွည္ၿပီး ခုတ္ေမာင္းမည့္ ခရီးသည္တင္ရထား၏ အရွန္အဟုန္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ(၂)ရာ ျဖစ္ရန္ စီစဥ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ ႏွစ္လမ္းသြားလုိင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အသံုးျပဳျခင္း ရထားလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤရထားလမ္းကုိ တည္ေဆာက္ ၿပီးသား ၿပီးေနာက္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တလီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ (၂)နာရီးသာ လုိၿပီး အခုထက္ (၄)နာရီ ေလွ်ာ့နည္း၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ပုိင္းေနရာတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေတာင္ေရး အခက္အခဲကုိ ေျပလည္ေျဖရွင္းရန္၊ ယူနန္ျပည္ယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြဲ႕ၿဖိဳးတုိတက္ေရး တုိးပြားေစရန္၊ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” တည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ဝန္ေဆာင္ၿပီး ပါ၀င္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အဓိပၸာယ္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္