ခြန္းေကာင္လမ္းမႀကီး အလယ္ေထာက္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္လမ္းေပါက္

2017-12-29 17:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ခြန္းေကာင္လမ္းမႀကီး အလယ္ေထာက္၏ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ခင္းျခင္း၊ လမ္းေပၚ မီးအလင္းေရာင္ေပးျခင္း၊ စိမ္းလန္းစုိေျပေစျခင္း၊ လမ္းျပအမွတ္အသား စေသာ အစီအစဥ္ကုိ အရည္အျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္အရ တည္ေဆာက္ၿပီးသားၿပီး လမ္းေပါက္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွိ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွစ တရားဝင္ လမ္းေပါက္မည္။

အခု၊ ကြန္းကြၽင္းလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္းကုန္းလမ္း နံပါတ္(၃၂၀)ျဖင့္ အသက္ေမြးပညာေရး အေျခခံစခန္းမွ ထြက္ခြာၿပီး ေလဆိပ္သုိ႔ေရာက္လွ်င္ အခ်ိန္ကာလ (၄၀)မိနစ္ခန႔္လုိခြန္းေကာင္လမ္းမႀကီး အလယ္ေထာက္သည္ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ကာလ (၂၀) မိနစ္ခန႔္သာ လုိပါသည္။ လမ္းေထာက္သည္ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လမ္းတစ္လုိင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ အခမယူရမည္။

စီမံကိန္းသည္ စုစုေပါင္း (၉.၄၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး အနီေရာင္လုိင္း အမွတ္အသားသည္ (၆၅)မီတာ က်ယ္ဝန္ဒီဇုိင္းသည္ အဓိကလမ္းမႀကီးႏွင့္ ေဘးလမ္းတုိ႔ကုိ ခြဲျခား ထားပါသည္။ အဓိကလမ္းမႀကီးသည္ အသြားအျပန္ ယာဥ္သြားလမ္း (၈)လုိင္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၆၀) စီစဥ္ေဘးလမ္းသည္ အရွန္အဟုန္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီိလုိမီတာ(၃၀) စီစဥ္လမ္းတစ္ေလွ်က္တြင္ စြန္းလံုဟယ္၊ ေရွာင္ေစာင့္ ျဖစ္ေသာ တံတားႀကီး (၂)ခုကုိ တည္ေဆာက္ ပါသည္။ ၎အနက္၊ စြန္းလံုဟယ္ တံတားႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ မီတာ(၅၆၉) ရွည္ၿပီး ေရွာင္ေစာင့္ တံတားႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ မီတာ(၃၆၉)ရွည္လမ္းတစ္ေလွ်က္ ေအာက္တြင္ Underground Pipe Gallery ကုိတည္ေဆာက္ၿပီး (၇.၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္