က်န္းခြၽမ္း (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ “ငါးဖမ္းပြဲ”ႏွင့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ေရကန္ထြက္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးပြဲကုိ စတင္က်င္းပ

2017-12-26 10:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

11

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ က်န္းခြၽမ္း (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ “ငါးဖမ္းပြဲ”ႏွင့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ေရကန္ထြက္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၂၅ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁လပုိင္း ၂၃ရက္ေန႔အထိ ယစ္ရွီးၿမိဳ႕ က်မ္းခြၽမ္းနယ္ေျမ၌ စတင္က်င္းပ၍ ငါးဖမ္းသေဘၤာ (၆၁၈)စင္းသည္ သူထက္ငါးဦး ထြက္ခြာၿပီး တံငါသည္ အေယာက္(၂)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေရကန္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ငါးဖမ္း ခဲ့ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ ငါးဖမ္းပြဲ၏ အခ်ိန္ကာလသည္ အရက္(၃၀) ရွည္ၾကာပါသည္။

22

“က်န္းခြၽမ္းလူမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၂၅ရက္ေန႔စလံုးက သီးထြက္မ်ားတဲ့ အခ်ိန္ကုိ ျဖစ္ပါတယ္။ သီမ္းယူျခင္း ေကာင္းတဲ့ မိသားစုက တစ္ရက္ရင္ ငါးႀကီးကုိ တစ္ကီလုိရရမ္ (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းမိႏုိင္ပါတယ္” ဟု တံငါသည္ ဇန္းခ်င့္ခ်မ္သည္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ငါးဝယ္ေသာ ခရီးသည္ႏွင့္ ငါးျမည္းၾကည့္ေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ၁၂လပုိင္း ၂၅ရက္ေန႔တြင္ က်န္းခြၽမ္းနယ္ေျမသုိ႔ စုစည္းလာ၍ မ်ားျပားေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထြက္ခြာျခင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး လတ္ဆတ္ေသာ ေရကန္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျမည္းၾကည့္ၿပီး တံငါေဒသ၏ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံကုိ ခံစားခဲ့ပါသည္။

33

ရွင္းယူေရကန္ထဲမွ ငါးမ်ားကုိ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ စတင္ဖမ္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ငါးဖမ္းပြဲ (၁)ႀကိမ္က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။

ဘုိးေဘြားမွ ဆက္ခံေသာ စည္းကမ္းအရ ေရကန္မဝင္မီ ရုိးရာဓေလ့ထံုးစံ လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနား အမ်ားႀကီးကုိ လုပ္ေဆာင္ ၿပီးသားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အနက္၊ အေရးအပဆံုးေသာ ကိစၥသည္ ေရနတ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ေရကန္ လံုးျခံဳးစြာ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ငါးႏွင့္ပုစြန္ မ်ားမ်ားရရွိျခင္း၊ ငါးထြက္ေကာင္းၿပီး ျပန္လာျခင္းမ်ားကုိ ဆုေတာင္းရန္ ဖဇ္စာ၊ အေမႊးတုိင္ႏွင့္ ဆီမီးမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရနတ္အတြက္ အေလးျပဳ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဟု ဇန္းခ်င့္ခ်မ္သည္ မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္