ယူနန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား ေက်းလက္အဆုိအက ေတးဂီတ တင္ဆက္ျပသပြဲကုိ ယိရွီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2017-12-13 15:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

0023244aae111b99654903

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အမ်ဳိးသား အႏုပညာ ရုိးရာဓေလံထံုးစံကုိ ျပသျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ ခ်ီးမြမ္းအားေပးျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒသမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသား ေက်းလက္ အဆုိအက ေတးဂီတ တင္ဆက္ျပသပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ယိရွီးၿမိဳ႕ ညိအယ္ဇာတ္ရံုႀကီးစတင္ က်င္းပမည္။

ယခင္ထက္ ဤအႀကိမ္ တင္ဆက္ျပသပဲြ၏ အႀကီးဆံုးေသာ ထူးျခားခ်က္သည္ ရုိးရာအစီအစဥ္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိ အစီအစဥ္ (၂)မ်ဳိးကုိ ခြဲျခားထားပါသည္၊ ၎အနက္၊ ရုိးရာအစီအစဥ္ (၃၄)ခု ရွိၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိ အစီအစဥ္ (၂၉)ခု ရွိပါသည္။ တင္ဆက္ျပသပဲြသည္ “ယူနန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား ေက်းလက္ အဆုိအက ေတးဂီတ ေရာင္စံုတိမ္ဆု” ကုိစီစဥ္ၿပီး ပထမဆု (၈)ခု၊ ဒုတိယဆု (၁၂)ခု၊ တတိယဆု (၁၈)ခု၊ မ်ားျပားေသာ ထူးခြၽန္ဆုႏွင့္ တင္ျပဆက္ခံဆု (၅)ခု၊ မ်ားျပားေသာ ဖြဲ႕စည္းဆု မ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။

ယူနန္တစ္ျပည္နယ္လံုး ျပည္နယ္ခဲြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ (၁၆)ခု မွလာေသာ အမ်ဳိးသား (၂၂)ခုသည္

အႀကိမ္ တင္ဆက္ျပသပဲြကုိ ပါဝင္ပါသည္၊ ပါဝင္သူ အေယာက္ (၁)ေထာင္ေက်ာ္ ရွိၿပီး သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေမႊအႏွစ္၏ ကုိယ္စားျပဳ တင္ျပဆက္ခံသူ၊ ေက်းလက္ အႏုပညာသည္၊ ေအာက္ေျခ ယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္၊ ယဥ္ေက်းမႈစခန္း အလုပ္လုပ္သူမ်ားကုိ အဓိက ပါဝင္ပါသည္။ လီစူးလူမ်ဳိး၊ ယီလူမ်ဳိး၊ နရွီလူမ်ဳိး၊ ဟာနီလူမ်ဳိး၊ ေပလူမ်ဳိး၊ ကြၽမ့္လူမ်ဳိး စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ ရုိးရာအဆုိအကမ်ားကုိ ျပသပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္