စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားကုိ ေစ်းတြင္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ စတင္ေရာင္းခ်

2017-12-12 14:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

草莓

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေဆာင္းရာသီ ဝင္ၿပီးေနာက္၊ ကူမင္း ေနရာအသီးသီးတြင္ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားကုိ ေစ်းတြင္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ စတင္ေရာင္းခ်၍ စေတာ္ဘယ္ရ စားႀကိဳက္ေသာ လူတုိ႔သည္ ဤေနရာမ်ားသုိ႔ သြားၿပီး စားႏုိင္ပါသည္။ အခုတေလာ၊ စေတာ္ဘယ္ရီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးသည္ စတင္ တုိးတက္လာ၍ ေက်းရြာစီးပြားေရးကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳၿပီး တုိးတက္ ေစပါသည္။

ဇြရွင္း လယ္ယာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်း၌ စေတာ္ဘယ္ရီ ေရာင္းသူကုိ (၁၀)ေယာက္ခန႔္ ရွိေနပါသည္။ မတူေသာ အႀကီးအငယ္ႏွင့္ အရသာမ်ား အရ စေတာ္ဘယ္ရီ၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၃၀)မွ အယြမ္(၅၀)အထိ ရွိေနပါသည္။

အခု ေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားသည္ ပုိမုိနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသည္မူ ပုိႀကီးပါသည္။ အခု ကူမင္းေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ စေတာ္ဘယ္ရီ အမ်ားႀကီးသည္ ယိရွီးၿမိဳ႕မွ ထြက္လာ၍ ေခ်ာကလက္၊ ႏြားႏုိ႔စေသာ အရသာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေျမယာထဲသုိ႔ သြားၿပီး စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားကုိ ဆြတ္ခူး ႀကိဳက္ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ရွီးစမ္းနယ္ေျမ ဖုစန႔္ေက်းရြာထဲမွ စေတာ္ဘယ္ရီ၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္(၅၀) လုိပါသည္။ တစ္ပတ္ထဲတြင္ တင္းကုပ္တစ္ခု၌ စေတာ္ဘယ္ရီ ကီလုိဂရမ္(၂၀)ခန႔္ရွိၿပီး ရင့္မွည့္သည္။ စေနတနဂၤေႏြေရာက္တြင္ ဝယ္သူသည္ အလြန္မ်ားျပား ေသာေၾကာင့္ လန္းဆန္းႀကီးမားေသာ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးခ်င္လွ်င္ ေသာၾကာေန႔ညေနတြင္ ဆြတ္ခူးလာရမည္ ျဖစ္ၿပီး စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ ညေန ၁၂နာရီေနာက္ မရွိပါဘူး။

ရွီးစမ္းနယ္ေျမ ဖုစန႔္ေက်းရြာ အျပင္၊ ယီလ်ံခရုိင္ ခ်ိန္က်ားစမ္းေက်းရြာ၊ ရွီးစမ္းနယ္ေျမ ထြန္က်ယ္လမ္း၊ ရွီးစမ္းနယ္ေျမ ဟုိင္ခုတ္လမ္း စေသာ စေတာ္ဘယ္ရီ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဒသမ်ားကုိ ရွိ၍ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ စေတာ္ဘယ္ရီ စုိက္ပ်ဳိးေရး မွတစ္ဆင့္ ဆင္းရဲမွ လြတ္ကင္းေအာင္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာရန္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ခဲ့ပါၿပီ။ ရွီလ်င္ခရုိင္ ဝမ့္က်ားဝွမ္း ဘလူးဘယ္ရီသီး ဥယ်ာဥ္ျခံေျမတြင္ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားကုိလည္း စုိက္ပ်ဳိထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္