“ေရာင္စံုယူနန္၊ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲ”ကုိ ၁၂လပုိင္း ၁ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ေဟာင္ေကာင္၌ က်င္းပ

2017-11-29 18:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ေရာင္စံုယူနန္၊ ကမၻာအတူစံစားျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ “ေရာင္စံုယူနန္၊ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ျပပြဲ”ကုိ ၁၂လပုိင္း ၁ရက္ေန႔မွ ၁၀ရက္ေန႔အထိ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဇုန္ ဗဟုိစၾကည့္တုိက္၌ က်င္းပမည္။ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ယူနန္အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္းဆာျပပြဲ၊ “ေရႊ၊ သစ္၊ ေျမ၊ ေက်ာက္၊ ပိတ္” လူထုရုိးရာ လက္မႈအႏုပညာပစည္း ျပပဲြ စေသာ ၾကည့္၍ ေကာင္းေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။

၎အနက္၊ ယူနန္အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္းဆာျပပြဲတြင္ ယူနန္အမ်ဳိးသား၏ ေခတ္စားမႈရွိ အဝတ္တန္းဆာ အစံု(၅၀)ေက်ာ္ကုိ ျပသရန္ စီစဥ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္။ လုပ္ငန္း (၄၈)ခုသည္ ယူနန္ “ေရႊ၊ သစ္၊ ေျမ၊ ေက်ာက္၊ ပိတ္” လူထုရုိးရာ လက္မႈအႏုပညာပစည္း ျပပဲြသုိ႔ ပါဝင္ခ်ည္ထုိးပန္းထုိးထည္၊ အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္းဆာ၊ ေျမထည္၊ အမ်ဳိးသား အလွဆင္ပစည္း၊ ယြန္းထည္ စေသာ အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ျပသမည္။ ယူနန္ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ပြဲကုိ ၁၂လပုိင္း ၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေဟာင္ေကာင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေလာကတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္(၁၅၀)မွ (၂၀၀)အထိ ရွိၿပီး ပါဝင္မည္။

အထူးသျဖင့္၊ ျပပြဲ၏ သစ္ဆန္းခံစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕ ခံစားျခင္းႏွင့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ တုိးတက္ရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သိပံနည္းပညာ ေပါင္းျခင္းကုိ ထင္ဟပ္ျပရန္ အႀကိမ္ျပပြဲတြင္ LED screenကုိ တည္ေဆာက္VR/AR စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္စံုယူနန္၏ သာယာလွပေသာ လူမႈေရး႐ႈျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးအစား မ်ားေသာ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ျပသမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္