ကူမင္းၿမိဳ႕အျပင္၊ စင္ေရာ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရန္ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဆြဖု စသည့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္

2017-11-29 16:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1_副本

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ဝင္ၿပီးေနာက္၊ စင္ေရာ္အမ်ားႀကီးသည္ ေဆာင္းကူးနားေနရန္ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဆြဖုခရုိင္၊ ေဆြက်န္းခရုိင္၊ ယီလ်ံခရုိင္၊ က်င့္႐ံႈခရုိင္ စသာေနရာသုိ႔ ပ်ံသန္းလာ၍ နယ္ခံေဒသတြင္ ထူးဆန္းလွပေသာ ႐ႈပ္ခင္းတစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး တီန္းကန္ျမစ္ဝွမ္းေဒသ အျပင္ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕သည္ စင္ေရာ္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရန္၊ ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

2_副本

ေဆြဖုခရုိင္

စင္ေရာ္ အေကာင္(၃၀)ေက်ာ္သည္ ၁၁လပုိင္း ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေဆြဖုခရုိင္ ရွန႔္ၾကားဘ ေရအားလွ်ပ္စစ္စခန္းသုိ႔ ပ်ံသန္းေရာက္လာ၍ ဤေနရာသုိ႔ ပ်ံသန္းေရာက္လာေသာ စင္ေရာ္ ပထမအသုတ္ ျဖစ္လာပါသည္။ အခု၊ ေဆြဖုခရုိင္သုိ႔ ျပန္သန္းလာေသာ စင္ေရာ္ အေကာင္ (၃)ရာေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။

3

ေဆြက်န္းခရုိင္

ယခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက စင္ေရာ္အခ်ဳိ႕သည္ ေဆာင္းကူးရန္ ေဆြက်န္းခရုိင္တြင္းသုိ႔ ပ်ံသန္းလာ ခဲ့ပါသည္။ စင္ေရာ္ အေကာင္(၂၀)ေက်ာ္သည္ ဤႏွစ္ ၁၁လပုိင္း ၁၉ရက္ေန႔ မွစ၍ အရင္လာ ခဲ့ပါသည္။ အခု ေဆြက်န္းခရုိင္တြင္ စင္ေရာ္ အေကာင္(၇)ရာေက်ာ္ ရွိပါၿပီ ျဖစ္၍ မႏွစ္ကထက္ တစ္ဆ တုိးပြာလာပါသည္။ စင္ေရာ္အျပင္၊ ေဆြက်န္းခရုိင္သုိ႔ ပ်ံသန္းလာသာ ေဒသေျပာင္းငွက္မ်ားသည္ Tadorna Ferruginea၊ ဘဲေခါင္းစိမ္း၊ Anser Indicus စသည္တုိ႔ကုိလည္း ရွိပါသည္။

4

ယီလ်ံခရုိင္

စင္ေရာ္ အကာင္(၁)ရာခန႔္သည္ မႏွစ္က ၁၁လပုိင္း ၁ရက္ေန႔တြင္ ယီလ်ံခရုိင္သုိ႔ ပထမဦးဆံုး ပ်ံသန္းလာ ခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္ ၁၁လပုိင္း ၂၂ရက္ေန႔ ကတည္းက စင္ေရာ္မ်ားသည္ ထပ္မံလာ၍ အေရအတြက္သည္ အေကာင္(၂)ရာေက်ာ္သုိ႔ တိုးပြား ေရာက္လာ ခဲ့ပါသည္။

5

က်င့္႐ံႈခရုိင္

စင္ေရာ္ အေကာင္(၉၀)ေက်ာ္သည္ ယခုရက္မ်ား ကတည္းက က်င့္႐ံႈခရုိင္ ဝူတယ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွင္းေခ်ာင္ေက်းရြာသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ ပ်ံသန္း ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းရန္ရပ္ကြက္

တစ္ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ လည္ပင္းနက္ႀကိဳးၾကာ အေကာင္ (၁)ေထာင္ေက်ာ္သည္ ေဆာင္းကူးနားေနရန္ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းရန္ရပ္ကြက္ ဓစမ္းေပါင္း သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္မွ ဓဟုိင္းဇီးစုိစြတ္ေျမ၊ ေထ်ာင့္တိမ္းျမစ္ေရဆည္သုိ႔ ပ်ံသန္းေရာက္လာ လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း စင္ေရာ္ အေကာင္(၅)ရာခန႔္သည္ ဤေနရာမ်ားသုိ႔ လာေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ေဆာင္းကူးနားေနရန္ ဓစမ္းေပါင္း သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္သုိ႔ ပ်ံသန္းလာေသာ

Tadorna Ferruginea၊ ဘဲေခါင္းစိမ္း၊ Anser Indicus စေသာ ေဒသေျပာင္းငွက္မ်ားသည္ စုစုေပါင္း အေကာင္(၇)ေသာင္းခန႔္ ရွိ၍ ဤေနရာသည္ ငွက္ကုိ ၾကည့္႐ႈၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္