ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္- တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ

2017-11-29 14:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

wKhTlFhfQmCEdFORAAAAAOTn_8I903

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “တစ္ပြဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကူးစက္၊ သိပံနည္းပညာရွိ မာရသြန္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္- တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔ ၉နာရီတြင္ တယ္ဟုန္ ထုိင္းလူမ်ဳိးႏွင့္ က်င္ေဖာ္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕ ဆယ္ေကာက္ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္စတင္ေျပးမည္။ ထုိအခါေရာက္လွ်င္ အားကစားသမား အေယာက္ (၅)ေထာင္သည္ ဤၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ပါမည္။

ဤအႀကိမ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အတူတူ က်င္းပ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး “တစ္ပြဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကူးစက္” နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေသာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပိဳင္ပဲြဝင္မ်ားသည္ ေရႊလီ ဆယ္ေကာက္ နယ္စပ္ဂိတ္အေပါက္ဝမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး နယ္စပ္ဂိတ္အေပါက္ဝေသးမွ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ ျပန္လာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွ ေျပးလမ္းသည္ (၄.၂)ကီလုိမီတာခန႔္ ရွည္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲ၏ တာရင္းသည္ ဆယ္ေကာက္ ယဥ္ေက်းမႈကြင္းျပင္၌ တည္ရွိ၍ ေျပးလမ္းသည္ ေရႊလီ နယ္စပ္ဂိတ္အေပါက္ဝ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဆယ္ေကာက္ နယ္စပ္ဂိတ္အေပါက္ဝေသး၊ ဆယ္ေကာက္တံတားႀကီး၊ ေရႊလီျဖစ္ကြင္းပင္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္းေဒသ မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းမည္။ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္၊ လက္ေဆြ႕ေလ့လာခံစားျခင္း မာရသြန္တုိ႔ ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္း (၃)မ်ဳိး စီစဥ္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ မာရသြန္သည္ (၄၂.၁၉၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး လူအေယာက္(၁)ေထာင္သည္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ထက္ဝက္မာရသြန္ (၂၁.၀၉၇၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး လူအေယာက္(၁.၅)ေထာင္သည္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္လက္ေဆြ႕ေလ့လာခံစားျခင္း မာရသြန္ (၈)ကီလုိမီတာ ရွည္ၿပီး လူအေယာက္(၂.၅)ေထာင္သည္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။ အခုအထိ၊ တရုတ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေယာက္ (၂.၅)ေထာင္ခန႔္ႏွင့္ ျမန္မာၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေယာက္ (၅)ရာခန႔္ တုိ႔သည္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းစစ္ေဆးအတည္ျပဳ ခဲ့ပါၿပီ။

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟမ်ား အတြက္ ဦးစားေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသီးသီးကုိ စီစဥ္မည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၁၂လပုိင္း ၃၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၁လပုိင္း ၁ရက္ေန႔အထိ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္- တရုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ေသာ အားကစားသမားမ်ားသည္ မိမိ၏ နံပါတ္ပိတ္ျဖင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္း အေရးႀကီးေသာ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ မ်ားသုိ႔ အခမဲ့ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္။

အႀကိမ္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္ရန္ ေဒါက္တာ အေယာက္(၁)ရာကုိ စုေဆာင္းမည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး သိပံနည္းပညာရွိ မာရသြန္အျဖစ္၊ ၿပိဳင္ပဲြသည္ သုေတသနကုိ ပါဝင္ရန္ သိပံၸပညာ သုေတသန ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အေယာက္(၂)ရာကုိ စုေဆာင္းမည္ စီစဥ္ ထားပါသည္။ ၎ျပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ အားကစားသမား အတြက္ ထူျခားခ်က္ရွိဆုကုိ သီးျခားစီစဥ္မည္။

ထုိ႔ျပင္၊ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္စည္ျပပဲြကုိ ၁၂လပုိင္း ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ ေရႊလီၿမိဳ႕က်င္းပထူးျခားခ်က္ရွိ ကုန္စည္ျပသေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္