ေဟးလြန္ထန္ဥယ်ာဥ္၌ တရုတ္ဆီးပန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မၾကာမီ ပြင့္ဖူး

2017-11-27 18:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

mtxx01

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ မုိးေရ ေကာင္းေကာင္းရႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ေဟးလြန္ထန္ဥယ်ာဥ္မွ ပန္းအုိးစုိက္ ရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္၌ တရုတ္ဆီးပန္း အလံုး(၂၀)ေက်ာ္မ်ားသည္ ေနာက္ တစ္လအတြင္း ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ပြင့္ဖူး၍ ပန္းႀကိဳက္ေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ တရုတ္ဆီးပန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရန္ ေဟးလြန္ထန္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စတင္းေထာက္သည္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ေဟးလြန္ထန္ဥယ်ာဥ္မွ သိရွိရပါသည္။

mtxx02

ေဟးလြန္ထန္ဥယ်ာဥ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ေဒသ ထဲတြင္ အႀကီးဆံုးေသာ တရုတ္ဆီးပန္းဥယ်ာဥ္ ျဖစ္၍ ဒီဇင္ဘာလမွ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ေန႔ အထိ တရုတ္ဆီးပန္း ၾကည့္္႐ႈေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။ အခုတေလာ၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ပန္းအုိးစုိက္ ရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္၌ တရုတ္ဆီးပန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မၾကာမီ ပြင့္ဖူးမည္ ျဖစ္၍ Chimonanthus praecox cv. Luteus စေသာ ပြင့္ဖူးရန္ ပုိေစာေသာ ပန္းမ်ဳိးမ်ားသည္ စတင္ ပြင့္ဖူးပါၿပီ။ ပန္းအုိးစုိက္ ရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္မွ တရုတ္ဆီးပန္း အျပင္၊ ေဟးလြန္ထန္ဥယ်ာဥ္၌ စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ တရုတ္ဆီးပန္း အပင္(၃)ရာေက်ာ္သည္ အဖူးမ်ားကုိ ေပါက္လာပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္