ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံတုိ႔က ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးပြာ

2017-11-23 16:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္မႈမ်ားကုိ တုိးပြာရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီသည္ ဂမ္ဘီယာသမတႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးပြာရန္ အနီးကပ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဆြးေဆြးဖလွယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခရီးသြာလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စာခြၽန္လႊာကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ေနာင္တြင္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ဦႏွစ္ဖက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန အၾကား ဆက္ဆံေရးကုိ တုိးပြားျခင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံတုိ႔၏ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားကုန္ပစည္းမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္း၊ ႏွစ္ဦႏွစ္ဖက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးျမဴေပးျခင္း စသည့္က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ပုိမုိ အနီးကပ္ ေဆာင္ရြက္မည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္