၂၀၁၇ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2017-11-22 10:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

11111

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အစျပဳရာေနရာသစ္၊ အခါအခြင့္သစ္၊ အေရြ႕စြမ္းအင္သစ္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ယူနန္ျပည္နယ္ အင္တာနက္အစည္းအေဝးကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းကမၻာ့ ဥယ်ာဥ္ျခံ စုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရး ျပသေရးဥယ်ာဥ္ တရုတ္ျပတုိက္၌ က်င္းပ ေနပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ အင္တာနက္လုပ္ငန္းထဲတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အျမင့္ဆံုးေသာ အစည္းအေဝး အျဖစ္၊ ဤအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသည္ Artificial Intelligence၊ Digital Economy စေသာ အခု လူမ်ားသည္ အာရံုစုိက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေျခခံျပဳ၍ အဓိကဆိုလုိရင္း ေဟာေျပာပြဲ အပြဲ(၄၀)ေက်ာ္၊ စားပြဲဝုိင္း အျပန္အလွန္စကား (၃)ပဲြ၊ ဖုိရမ္ခဲြ (၂)ခုႏွင့္ စြယ္စံုရ သိပၸံနည္းပညာျပတုိက္ မ်ားကုိ စီစဥ္၍ ယူနန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဒီဂ်ီတယ္ရႏွင့္ စြယ္စံုရေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဟင္းလင္းျပင္သစ္မ်ားကုိ အတူတူေဆြးေႏြးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္