လစ္က်န္းၿမိဳ႕၏တိမ္

2017-11-16 15:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

2

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ၊ တိမ္ေၾကာင့္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ကုိ တစ္ျပည္လံုး အင္တာနက္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ထပ္မံ အာရံုစုိက္ ပါသည္။ အင္တာနက္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ Wechatႏွင့္ Weiboျဖင့္ ၎၏ အံ့ဖြယ္ကုိ ခ်ီးက်ဴး ပါသည္။

တိမ္အျပင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ျပာေသာေကာင္းကင္၊ သာယာလွပေသာ႐ႈခင္း၊ လွပေသာသူ မ်ားကုိလည္း ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ လာရန္ ႀကိဳဆုိပါ။

3

4

5

6

7

8

9

10

11

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္