ကူမင္းၿမိဳ႕က ၂၀၁၇ တရုတ္ႏအစည္းအေဝးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပသေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အား အႀကီးဆံုးေသာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္

2017-11-15 18:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

5a0982c9908d3

5a0982c3c13b4

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) စီပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ အစည္းအေဝးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပသေရးလုပ္ငန္း စီးပြားေရး ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တုိ႔သည္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕မ်ားမွ အစည္းအေဝးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပသေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အား အၫႊန္းကိန္း ထုတ္ျပန္ပြဲႏွင့္ ထိပ္တန္းဖုိရမ္”ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္တူးျမဳ႕၌ က်င္းပ၍ “၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕မ်ားမွ အစည္းအေဝးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပသေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္အား အၫႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာ”ကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ျပည္နယ္အစုိးရရံုး စုိက္ရာၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ခြဲအစုိးရရံုး စုိက္ရာၿမိဳ႕ (၇၄)ခု၏ အစည္းအေဝးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပသေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္အား စာရင္းမွ ပဥၥမေနရာတြင္ တည္ရွိ၍ အဆင့္အတန္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ထက္ (၄)ေနရာ ျမႇင့္တင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္