၂၀၁၇ခုႏွစ္ စတုတၴအႀကိမ္ ယူနန္ Granfondo ႏုိင္ငံတာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပ

2017-10-27 17:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စတုတၴအႀကိမ္ ယူနန္ Granfondo ႏုိင္ငံတာ စက္ဘီးၿပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔ အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္း၊ ယိရွီး၊ ခ်ဴ႐ံႈ၊ ဓလီ၊ လ်စ္က်န္း ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕(၅)ခု၌ ဆက္လက္ က်င္းပ၍ ၿပိဳင္ပဲြ၏ လမ္းတာသည္ စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ (၅၈၀)ေက်ာ္ ရွည္ပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ရက္ေန႔အထိ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေနရာ(၂၂)ခုမွ လာေသာ သူ(၁၆၆၈)ေယာက္ရွိ၍ ဤၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ နာမည္စရင္းတင္သြင္း ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္