တီန္းကန္ ငါးဖမ္းမႈသည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္၊ ငါးႀကီးမ်ားကုိ ဖမ္းႏုိင္

2017-09-21 16:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

LHX_1470.JPGsd

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တီန္းကန္ငါးဖမ္းမႈသည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ငါးႏွင့္ပုစြန္မ်ားကုိ (၂)ႀကိမ္ခြဲျခား၍ ဖမ္းမည္။

တီန္းကန္ ငါးဖမ္းမႈသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဤႏွစ္အထိ (၆)ႏွစ္ရွိၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ပါသည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ ဤႏွစ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ (၂)ႀကိမ္ခြဲဲျခား၍ ငါးဖမ္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အနက္၊ ပထမအႀကိမ္မွာ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ရက္ေန႔အတြင္း နံနက္ ၆နာရီမွ ညေန၁၈နာရီ အထိ ျဖစ္ပါ၍ ငါးၾကင္း၊ ငါးကိန္းညႇပ္၊ ငါးသုိင္းဝမ္းျဖဴမ်ဳိး၊ ငါးေခါင္းပြ၊ ႏႈတ္ေကာ့ေရခ်ဳိငါး စေသာငါးႀကီးမ်ဳိးစံုကုိသာ ဖမ္းမည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔အတြင္း နံနက္ ၆နာရီမွ ညေန၁၈နာရီ အထိျဖစ္၍ ေငြေရာင္ငါးႏွင့္ ပုစြန္မ်ားကုိ ဖမ္းမည္။

LHX_1557.JPGsd

မည္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုဂၢလိ မဆုိ ငါးႏွင့္ ပုစြန္မ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ ၁၈နာရီမွ လာမည့္ငါးဖမ္းခ်ိန္ မတုိင္ခင္ တစ္ေန႔အထိ မဖမ္းႏုင္မည္။

ဤႏွစ္ ငါးဖမ္းခ်ိန္သည္ (၄၈)ရက္ရွိၿပီး အခ်ိန္သည္ (၆)ႏွစ္အတြင္း အရွည္ဆံုးေသာ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ တီန္းကန္၌ ငါးႏွင့္ပုစြန္ အတန္(၁.၁)ေသာင္း ဖမ္းႏုိင္မည္၊ ၎အနက္၊ ငါးၾကင္း အတန္(၈၀၀)၊ ႏႈတ္ေကာ့ေရခ်ဳိငါး အတန္(၆)ေထာင္၊ ေငြေရာင္ငါးငါး အတန္(၅၀၀)၊ ပုစြန္ အတန္(၆၀၀)မွ အတန္(၇၀၀)အထိ၊ ငါးသုိင္းဝမ္းျဖဴမ်ဳိးႏွင့္ ငါးေခါင္းပြ အတန္(၃)ေထာင္ တုိ႔ကုိ ဖမ္းႏုိင္မည္။

တီန္းကန္ထဲမွ ငါးႏွင့္ပုစြန္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမရွိ ေသာေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ စာသံုးရန္ စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

ငါးဖမ္းခ်ိန္အတြင္း ကူတီန္းဆိပ္ကမ္း၊ ဟုိင္ယန႔္ေက်းရြာ၊ ေပါင္ဖုန္းျပည္နယ္၊ ကြမ္းယင္းေတာင္ စေသာ တီန္းကန္ပတ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူတုိ႔သည္ တီန္းကန္ငါးမ်ားကုိ ဝယ္ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္