​ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီသီးပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2017-09-11 17:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီသီးပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔မွ ၁၂ရက္ေန႔အထိ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီသီး အဖြဲ႕အစည္း မွလာေသာ ႏုိင္ငံ (၁၅)ခု၏ ကုိယ္စားလွယ္ (၂၉)ေယာက္၊ Legend Holdings ၊ Joy Wing Mau Group ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဘလူးဘယ္ရီသီးလုပ္ငန္းမွ ကြၽမ္းက်င္သူ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ပါဝင္သူတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ အေယာက္(၃၀၀)သည္ ပါဝင္ လာပါသည္။ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕သည္ “တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဘလူးဘယ္ရီသီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္” ျဖစ္လာရန္ တည္ေဆာက္ေစမည္။

ဤအႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီသီးပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီသီး အဖြဲ႕အစည္းသည္ ပထမအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပပါသည္။ ဘလူးဘယ္ရီးသီးပြဲသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘလူးဘယ္ရီသီးလုပ္ငန္း ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပသ၍ ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီးသီးအဖြဲ႕ စားပြဲဝုိင္းအစည္းအေဝး၊ ႏုိင္ငံတကာ ဘလူးဘယ္ရီသီးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဖုိရမ္၊ “တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဘလူးဘယ္ရီသီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္”၏ စတင္အခမ္းအနား၊ ဘလူးဘယ္ရီသီး၏ ညေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ ကျပေဖ်ာ္ေျဖပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ဤပြဲက်င္းပရာတြင္ ဘလူးဘယ္ရီသီးလုပ္ငန္း၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ခ်ဴက်င့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚ ထူးျခားခ်က္လကၡဏာရွိ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ရလဒ္ ျပပဲြ စသည္တုိ႔ကုိလည္း က်င္းပမည္။

ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕သည္ ဘလူးဘယ္ရီသီးမ်ားကုိ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ မွစ၍ စုိက္ပ်ဳိး ခဲ့ပါသည္၊ အခုအထိ၊ တစ္ႏွစ္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပ်ဳိးပင္ အပင္(၂)သန္း ထြက္ႏုိင္ေသာ အေျခခံေျမယာ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး စံျပအေျခခံေျမယာမ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ပါၿပီ။ အခု၊ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕သည္ ဘလူးဘယ္ရီပင္ကုိ အမုိ(၁.၃)ေသာင္း စုိက္ပ်ဳိးပါၿပီ ျဖစ္၍ ယူနန္တစ္ျပည္နယ္လံုးမွ စုိက္ပ်ဳိးေရး အက်ယ္အဝန္၏ တစ္ဝက္ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္