ကူမင္းဘူတာရံုမွ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံု၊ ယူရွီးဘူတာရံုအထိ အျမန္ရထား စက္တင္ဘာဘ ၄ရက္ေန႔မွစ၍ ေျပးဆြဲ

2017-09-06 16:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ကူမင္းဘူတာရံုမွ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုအထိ အျမန္ရထားသည္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ၉နာရီ ၂၅ မိနစ္တြင္ ေျပားဆြဲၿပီး ၉ နာရီ ၄၇ မိနစ္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်န္ကုမ္ ရပ္ကြက္သစ္ရွိ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုသုိ႔ ေရာက္ရွိကာ (၃) မိနစ္ၾကာရပ္ထားၿပီးေနာက္ ယူရွီးၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပားဆြဲပါ သည္။ ကူမင္းဘူတာရံုမွ ကူမင္းေတာင္ ဘူတာရံုအထိ ခရီးစဥ္သည္ (၂၈) ကီလုိမီတာ ကြာေဝး၍ ျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၁၁၅) ကီလုိမီတာေလာက္ ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကူမင္းဘူတာရံုမွ ကူမင္းေတာင္ဘူတာရံုအထိ အျမန္ရထားသည္ ေန႔စဥ္ ေလးႀကိမ္ (အသြားႏွင့္အျပန္) ေျပးဆြဲကာ တစ္ႀကမ္(အသြား/အျပန္)လွ်င္ (၂၂)မိနစ္ ၾကာရွည္ၿပီး ဒုတိယတန္းစားတြဲ (၈)ယြမ္ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ ကူမင္းဘူတရံုမွ ယူရွီးဘူတာရံု အထိ အျမန္ရထားသည္ ေန႔စဥ္ ႏွစ္ႀကိမ္ (အသြားႏွင့္အျပန္) ေျပးဆြဲကာ တစ္ႀကမ္ (အသြား/ အျပန္) လွ်င္ (၅၇)မိနစ္ ၾကာရွည္ၿပီး ဒုတိယတန္းစားတြဲ (၄၈)ယြမ္ သတ္မွတ္ ထားပါ သည္။

ယခင္က ကူမင္းၿမိဳ႕ဗဟုိမွ ခ်န္ကုမ္ရပ္ကြက္သစ္အထိ ဘတ္စ္ကား၊ ေျမေအာက္ရထား သုိ႔မဟု ကုိယ္တုိင္ ကားေမာင္းျခင္းျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ကာ ယူရွီးအထိ ေမာင္ေတာ္ယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္မီးရထားျဖင့္ သြားေရာက္ႏုိင္ ပါသည္။ ယခုအခါ အျမန္ရထား စတင္ေျပးဆြဲ ၿပီးေနာက္ ခရီးသြားေရႊးခ်ယ္မႈ ပုိမ်ားလာပါသည္။

ဤခရီးစဥ္အတြက္ ကူမင္းဘူတာရံုသည္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ေရး ႏွင့္ထုတ္ယူေရး ေကာင္တာႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပး ကာ လက္မႈေရာက္းခ်ေရးႏွင့္ ပံုႏွိပ္စက္ (၈)လံုးကုိ ခ်ထား သည္ဟု ကူမင္ဘူတာရံုမွ သက္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမွ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ခရီးစဥ္။

ကူမင္း-ကူမင္းေတာင္။ အမွတ္စဥ္ D8612၊ D8614

ကူမင္းေတာင္-ကူမင္း။ အမွတ္စဥ္ D8611၊ D8613

အထက္တန္းတြဲ (၂၅)ယြမ္၊ ပထမတန္းစာတြဲ (၁၃)ယြမ္၊ ဒုတိယတန္းစာတြဲ (၈)ယြမ္

ကူမင္း-ယူရွီး။ အမွတ္စဥ္ D8604၊ D8608

ယူရွီး-ကူမင္း။ အမွတ္စဥ္ D8603၊ D8607

အထက္တန္းတြဲ (၁၄၄)ယြမ္၊ ပထမတန္းစာတြဲ (၇၆)ယြမ္၊ ဒုတိယတန္းစာတြဲ (၄၈)ယြမ္

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္