​ခ်န္ကုမ္ရပ္ကြက္သစ္ဆိပ္ကမ္း၏ တင္ဒါေခၚယူမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္၊ ေရယာဥ္စီးၿပီး ခ်န္ကုမ္ႏွင့္က်င္နင္သုိ႔ ခရီးသြားႏုိင္မည္

2017-09-04 16:50 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ခ်န္ကုမ္ရပ္ကြက္သစ္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈ၊ ပုိင္ယူခုတ္ဆိပ္ကမ္း ျပဳျပင္ မြန္းမံမႈ၊ က်န္းေမရြာဆိပ္ကမ္းျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈ၊ ဟူျပင္း အမွတ္(၁) ဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ရာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာကြယ္ေရး စနစ္၊ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္ႏွင့္ ေလေၾကာင္း လုပ္ငန္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ကူမင္းတီန္းကန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေရး ကုမၸဏီလီမီတက္မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

507b9d1afecb1b1709ce06

အဆုိပါစီမံကိန္းအတြက္ ယြမ္ သန္းေပါင္း (၂၀၉.၂၅၈)ခန႔္ အသံုးျပဳကာ ရက္ (၃၀၀) ေလာက္ ျပဳထားသည္ဟု ထုိေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေရးထားပါသည္။

တီန္းကန္၏အရွည္က ကီလုိမီတာ(၄၀)၊ အက်ယ္(၁၂.၅)ကီလုိမီတာ၊ ပင္လယ္ကမ္းရုိးတန္း ေဒသအရွည္ (၁၆၃.၂)ကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။ တီန္းကန္ေရေၾကာင္းကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး သမုိင္းေရရွည္ၾကာ၍ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)တြင္ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ေရးေၾကာင္းျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ပါ သည္ဟု သတင္းမ်ားမွ သိရွိရ ပါသည္။

ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ကုန္ေၾကာင္းကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းအားျဖင့္ တီန္ကန္ ေရေၾကာင္းကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး သည္ ေလ်ာ့ေပါ႔လာၿပီး ယခုအခါ ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ျဖင့္ အဓိကေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ခ်န္ကုမ္ရပ္ကြက္သစ္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ရာ ေနရာ (၇) ခုကုိ စီစဥ္ ထား ပါသည္။ ၎တုိ႔အနက္ (၄)ခုတြင္ ခရီးသည္(၁၀၀၀)ဆန႔္ေရယာဥ္ ဝင္ေရာက္ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ကာ က်န္ရစ္ သည့္ (၃)ခုတြင္ ဌာနပုိင္ ေရယာဥ္ ဆုိက္ကပ္ ႏုိင္ၿပီး ခရီးသည္ (၁၆.၀၇၅) သိန္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

507b9d1afecb1b170a1f1a

ပုိင္ယူခုတ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ခရီးသည္ (၁၇၀) ဆန႔္ေရယာဥ္ ဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ရာေနရာ တစ္ခုစီစဥ္ထားၿပီး ခရီးသည္ (၁.၆)သိန္းခန႔္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

က်န္းေမရြာဆိပ္ကမ္းတြင္ ခရီးသည္ (၁၇၀)ဆန႔္ေရယာက္ ဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ရာေနရာ ႏွစ္ခု စီစဥ္ထားၿပီး ခရီးသည္ (၂)သိန္းေလာက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဟူျပင္းအမွတ္(၁) ဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ရာဆိပ္ကမ္းတြင္ ခရီးသည္ (၁၇၀)ဆန႔္ေရယာက္ ဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ ရာေနရာ တစ္ခု စီစဥ္ထားၿပီး ခရီးသည္ (၁.၆)သိန္းေလာက္ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

507b9d1afecb1b170a1f1a

အဆုိပါဆိပ္ကမ္းႏွင့္ေရေၾကာင္း တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ တီန္းကန္ပင္လယ္ျပင္မွ ေရယာဥ္ စီးၿပီး ဟုိင္ကိန္တုန္း ဆိပ္ကမ္း၊ ခ်န္ကုမ္ရပ္ကြက္သစ္ဆိပ္ကမ္း၊ ကူတီန္းဆိပ္ကမ္း၊ တုန္းတာေခ်ာင္စိမ့္ေျမ အရပ္ ဆိပ္ကမ္း၊ ပုိင္ယူခုတ္ဆိပ္ကမ္း၊ ဟူျပင္းအမွတ္(၁) ဝင္ေရာက္ ဆုိက္ကပ္ရာဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ကာ တီန္းကန္ ေဆာင္ကန္မွ က်န္းေမရြာဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ ဝမ္ၾကားေတြးဝင္ေရာက္ဆုိက္ကပ္ရာဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္