ဖူရွန္းကန္သည္ ေငြေရာင္ငါးကုိ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖမ္းဆီး

2017-09-01 15:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဖူရွန္းကန္သည္ (၅)လ ၾကာရွည္ေသာ ငါးဖမ္းမႈ ရပ္စဲေသာကာလကုိ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔မွစၿပီးဆံုးငါးဖမ္းသူမ်ားသည္ ဖူရွန္းကန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေငြေရာင္ငါးကုိ ဖမ္းဆီး ႏုိင္ပါသည္။ ငါးဖမ္းခ်ိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ၁၂နာရီမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ရက္ေန႔ ၁၂နာရီ အထိ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း (၆)လ ၾကာ၍ ယခင္ႏွစ္ထက္ (၁)လကုိ ေလ်ာ့နည္းပါသည္။

ငါးဖမ္းသေဘၤာသည္ ဖူရွန္းကန္သုိ႔ ဝင္ၿပီး ငါးဖမ္းခ်င္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရမည္၊ သေဘၤာ တစ္စင္းသည္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ ရွိရမည္၊ လက္မွတ္ျပဳလုပ္ေသာ အခ်ိန္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၇ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔ ၁၂နာရီ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးဖမ္းရာတြင္ ငါးဖမ္းသူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရျပင္နယ္နိမိတ္အတြင္း ငါးဖမ္းၿပီး ေငြေရာင္ငါးသာကုိ ဖမ္းဆီး ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ငါးကုိ ဖမ္းဆီးရမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ လံုးျခံဳေရး ရန္ငုပ္မ်ားကုိ ပေပ်ာက္ေစရန္ ဖူရွန္းကန္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဌာနသည္ ဖူရွန္းကန္သုိ႔ ဝင္ေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားကုိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္လံုးျခံဳေရးရန္ငုပ္ ရွိေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားသည္ ဖူရွန္းကန္သုိ႔ မဝင္ေရာက္ ႏုိင္မည္။ အရည္အေသြးမွီေသာ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ “ငါးဖမ္းျခင္း ခြင့္ျပဳလက္မွတ္”ကုိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္