ဆဌမအႀကိမ္ တရုတ္ က်င္းစားျမစ္ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ အႏုပညာျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ

2017-08-31 18:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဆဌမအႀကိမ္ တရုတ္ က်င္းစားျမစ္ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ အႏုပညာျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔မွ ေအာက္တုိဘာလ ၈ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းထံုးၿမိဳ႕ ေစြဖုခရုိင္ က်င္းပမည္။ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ျပပြဲ၊ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ကုိ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ပြဲ၊ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ က်င္းစားျမစ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ ယဥ္ေက်းမႈဖုိရမ္၊ Art painting stone ျပပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္၊ ေတာင္ပုိင္းမဟူရာနီ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ရုပ္ပံုထြင္းထုျခင္းႏွင့္ ပန္းပုႏွင့္ရုပ္သြင္းအတတ္၊ ေရွးပစည္းေဟာင္း၊ ျပည္သူ႔သုခမအႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးကုန္ပစည္း၊ နာမည္ရွိေဆး၊ ထူးျခားခ်က္ရွိ ထြက္ကုန္ပစည္း စသည္တုိ႔သည္ ျပပြဲကုိ ပါဝင္ ႏုိင္ပါသည္။

အႀကိမ္ ျပပြဲသည္ ျပသေရးေဒသ (၅)ခုကုိ စီစဥ္ျပခန္း (၂၁၆)ခန္းကုိ ပါဝင္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ျပသေရးေဒသ A သည္ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ကုိ ျပသျပသေရးေဒသ B သည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုိ ျပသၿပီး ျပခန္း (၃၃)ခုရွိျပသေရးေဒသ C သည္ ထူးျခားခ်က္ရွိ ထြက္ကုန္ပစည္းကုိ ျပသၿပီး ျပခန္း အခု(၄၀)ရွိျပသေရးေဒသ D သည္ ထူးဆန္းသည့္ေက်ာက္ကို ျပသေရးႏွင့္ ေရာင္းခ်ေရးေဒသ ျဖစ္ၿပီး ျပခန္း အခု(၁၃၀)ရွိျပသေရးေဒသ E သည္ Art painting stone ကို ျပသၿပီး ျပခန္း (၁၃)ခု ရွိပါသည္။ အခု၊ ယူနန္၊ စီခြၽန္၊ ခ်ံဳခ်င့္၊ ဟုိေဗ၊ ကြန္တြန္း၊ ဟယ္နန္၊ ဟယ္ေဗ၊ က်န္းရွီး၊ ရွမ္းတုန္း စေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွ လာေသာ ကုန္ကူးသမားမ်ားသည္ ျပခန္း(၂၁၆)ခုကုိ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားပါၿပီ။ မူလလုပ္ငန္း (၁၀၇)ခုကုိ ေပါင္း၍ ကုန္သည္ႏွင့္ လုပ္ငန္း (၃၂၃)ခုသည္ ဤျပပြဲကုိ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာင္းခ်မႈပမာဏသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ ႏုိင္ေၾကာင္း ခန႔္မွန္းပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္