၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ ေစြဖု ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ

2017-08-31 18:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ ေစြဖု ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီတြင္ ေစြဖုဆိပ္ကမ္း က်င္းပမည္။ နာမည္စားရင္း တင္သြင္းခ်ိန္သည္ ဇလုိင္လ ၂၀ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ ၁၇နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ ေစြဖု ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေယာက်ာ္းႏွင့္ မိန္းမ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ခ်စ္သူအေျပးၿပိဳင္ပြဲ (၃)မ်ဳိးကုိ ခြဲျခား လူအေယာက္ စုစုေပါင္း (၁.၆)ေသာင္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္မည္။ ၎အနက္၊ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ (၂၁.၀၉၇၅)ကီလုိမီတာ ရွည္ ပါဝင္သူသည္ အေယာက္ (၄)ေထာင္ရွိၿပီး ေယာက်ာ္း အေယာက္(၂.၄)ေထာင္ႏွင့္ မိန္းမ အေယာက္(၁.၆)ေထာင္ ပါဝင္ပါသည္၊ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲသည္ (၄)ကီလုိမီတာခန႔္ ရွည္ပါဝင္သူသည္ အေယာက္ (၁.၁၈)ေသာင္း ရွိပါသည္၊ ခ်စ္သူအေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ (၂.၅)ကီလုိမီတာခန႔္ ရွည္ပါဝင္သူသည္ ခ်စ္သူ အတြဲ(၁)ရာရွိၿပီး အေယာက္(၂)ရာ ပါဝင္ပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္ ေစြဖု ႏုိင္ငံတကာ ထက္ဝက္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးေနာက္ အခုအထိ (၄)ႀကိမ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ခဲ့ပါၿပီ။ ၿပိဳင္ပြဲသည္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ရုရွား၊ မြန္ဂုိလီးယား၊ အိႏိယ၊ အီသီယုိးပီးယား၊ ကင္ညာ၊ ေဟာင္ေကာင္ စေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အခု(၄၀) မွလာေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အေယာက္(၂)ရာကုိ ပါဝင္ေသာ တာေဝးေျပးျခင္း အားကစားသမားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားသူ အေယာက္(၄)ေသာင္းကုိ ဆြဲေဆာင္ပါဝင္ လာခဲ့ပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္