ကူမင္းသန္းရွာလမ္းႏွင့္ ဟြမ္ခ်န္ရွီးလမ္းဆံုတြင္ ကားထုိးရန္ေနရာ (၁၁၉)ခုကုိ တည္ေဆာက္၊ စက္တင္ဘာလမွစ၍ သံုးႏုိင္မည္

2017-08-25 16:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

406186259e1b1b09afed07

ကူမင္းသန္းရွာလမ္းႏွင့္ ဟြမ္ခ်န္ရွီးလမ္းဆံုတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ ကားထုိးရန္ေနရာ ေတြ႕စဥ္

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) ကူမင္းသန္းရွာလမ္းႏွင့္ ဟြမ္ခ်န္ရွီးလမ္းဆံုရွိ Xindongfang Woman Plaza၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ကားထုိးရန္ေနရာကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးလုနီးပါကာ စက္တင္ဘာလမွစ၍ အသံုးျပဳႏုိင္ေ ၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤကားထုိးရန္ေနရာကုိ ယူနန္ Dadao ကုမၸဏီအုပ္စုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၿပီး တည္ေဆာက္ကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါ သည္။ အထပ္ (၆) ထပ္ တည္ေဆာက္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁၁၉)စီး ထုိးရပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္ဟု ကုန္မၸဏီမွ ဒုဒါရုိက္တာက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ယာယီထုိးရပ္ပါက ၈ နာရီမွ ၂၀ နာရီအထိ ပထမတစ္နာရီ (၆)ယြမ္း၊ ေနာက္အခ်ိန္ တစ္နာရီ လွ်င္ (၃) ယြမ္ သတ္မွတ္ကာ ၂၀ နာရီမွ ေနာက္ေန႔ ၈ နာရီအထိ တစ္နာရီလွ်င္ (၁)ယြမ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြေၾကး တစ္ခါတည္း ပံုမွန္သြင္းပါက တစ္လလွ်င္ ယြမ္ (၄၅၀) သတ္မွတ္ ကာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အတြင္း ၁၈ နာရီမွ ေနာက္ေန႔ ၉ နာရီအထိ ထုိးရပ္ႏုိင္ကာ စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ တစ္ေန႔လံုး ထုိးရပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္