၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့

2017-08-17 14:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

333333f56ce06

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ ဤျပပြဲသုိ႔ ျပခန္း(၇)ခန္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ(၁၆)ခု တုိ႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း အခု(၁၂၇၀)ကုိ ဆြဲေဆာင္းၿပီး ပါဝင္လာ၍ ခရီးသည္ အေယာက္ (၂၆)ေသာင္းကုိ ဆြဲေဆာင္းၿပီး ၾကည့္႐ႈလာ ခဲ့ပါသည္။

22222f56ce05

ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္လက္ေအာက္ခံ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းအုပ္စု (၅)ခု တုိ႔သည္ ဤျပပဲြတြင္ ထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပပြဲသည္ ကြန္တံုး၊ ေဇ့က်န္း၊ က်န္းရွီး၊ ဟုိင္နန္၊ ဖူက်မ့္ စေသာ ၾကည္နယ္ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ ျဖစ္သည့္ေဒသႏွင့္ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ျမန္မာ၊ ကုိရီးယား ျဖစ္သည့္ႏုိင္ငံမွ လာေသာ ကုန္ကူးသမားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္းၿပီး ပါဝင္လာ ခဲ့ပါသည္။

11114

ကူမင္းျပခန္းသည္ ျပခန္းနံပါတ္(၆)တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရမ္းမီတာ (၈.၆)ေထာင္ ရွိပါသည္။ ျပပြဲသည္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အေယာက္ (၂၃)ေသာင္းကုိ ဆြဲေဆာင္၍ ေရာင္းခ်ေရး ပမာဏသည္ အယြမ္(၂.၄၆)သန္း ရွိၿပီး တန္ဖုိး အယြမ္(၃.၇၁)သန္းရွိ ေအာ္ဒါအမွာစာကုိ ရရွိၿပီး တန္ဖုိး အယြမ္(၀.၈)ဘီလ်ံခန႔္ရွိ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့ပါသည္။ (၅)ရက္အတြင္း ကူမင္းျပခန္းသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖပဲြရွိ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ ခရုိင္တြင္းရပ္ကြက္မ်ားမွ လာေသာ တင္ဆက္ျပသေရးအဖြဲ႕ (၃၁)ဖြဲ႕၊ လူအေယာက္ (၆၀၀)ခန႔္ ရွိၿပီး လူမ်ားအတြက္ တင္ဆက္ျပသေရး (၈၂)ႀကိမ္ကုိ ျပသ ခဲ့ပါသည္။

စတုတၴ အႀကိမ္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာ(ယူနန္) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသည္ ယူနန္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းျပပဲြ၏ အေရးႀကီးေသာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းရပ္ အခု(၂၀)ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး စုစုေပါင္း ေငြပမာဏသည္ အယြမ္(၈၀)ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္