ဇူးရစ္သံၿပိဳင္ဆုိအဖြဲ႕က ကူမင္းသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၊ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ေန႔တြင္ စင္လ်ီထန္၌ တင္ဆက္ျပသ

2017-08-03 11:36 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

4ccc6a75a7381aecc77003

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇူးရစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕တုိ႔ အၾကားမွ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးပြားလာေစရန္၊ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕တုိ႔ အၾကားမွ ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးပြားလာေစရန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ ဇူးရစ္သံၿပိဳင္ဆုိအဖြဲ႕ဝင္ (၃၅)ေယာက္သည္ ၾသဂုတ္လမွ ပထမဆယ္ရက္အတြင္း ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈ၄ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္း စင္လ်ီထန္ဇာတ္ရံုေတးဂီတသီဆုိပြဲကုိ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္မွာ ဆြစ္ဇာလန္ ဇူးရစ္သံၿပိဳင္ဆုိအဖြဲ႕သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ျဖစ္ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ဇူးရစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသည္ (၃၅)ႏွစ္လည္ရွိ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကုိ ျဖစ္ပါသည္။

4ccc6a75a7381aecc77004

အႀကိမ္ ဇူးရစ္သံၿပိဳင္ဆုိအဖြဲ႕သည္ ကူမင္းသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္ (၂)ၿမိဳ႕တုိ႔အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးပြားလာေစမည္ ျဖစ္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ သီးျခားအသုိင္းအဝုိင္းမွ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားကုိ ျပဳၿပီး အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ေဝမွ်ခံစားၿပီး ကူမင္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ သံၿပိဳင္ဆုိပြဲကုိ ပါလာဇူးရစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕တုိ႔ အၾကားမွ ေက်းလက္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ မ်ားကုိ တုိးပြားလာေစသည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္