​ၾကာပန္းျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပၿပီးေနာက္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္သည္ တစ္ရက္ ခရီသည္ အေယာက္(၂)ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ဧည့္ခံ

2017-08-02 17:15 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ၾကာပန္းျပပြဲကုိ ဇြန္လ ၂၆ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပ ၿပီးေနာက္၊ တကြမ္းဥယ်ာဥ္ ဧည့္ခံေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ တုိးပြား လာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မွ ခရီးသြားလာမ်ားေသာ အခ်ိန္ကာလသုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေသာေၾကာင့္၊ တကြမ္းဥယ်ာဥ္ ဧည့္ခံေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ လူအေယာက္(၂)ေသာင္း ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

တကြမ္းဥယ်ာဥ္သည္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ခရီသည္ အေယာက္ (၅)ေထာင္မွ (၁)ေသာင္းအထိ ဧည့္ခံေသာ္လည္း ၾကာပန္းျပပြဲကုိ စတင္က်င္းပ ၿပီးေနာက္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တစ္ေန႔လွ်င္ ဧည့္ခံေသာ ခရီသည္မ်ားသည္ အေယာက္ (၂)ေသာင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး စေနတနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဧည့္ခံေသာ ခရီသည္မ်ားသည္ အေယာက္ (၃)ေသာင္းသုိ႔ ေရာက္ႏုိင္သာမန္အခ်ိန္၏ သံုးဆ ျဖစ္ပါသည္။

ေနေရာင္ျခည္ထုိးေသာ ၾကာပန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္အျပင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ညကုိ ရြယ္ခ်ယ္ၿပီး ၾကာပန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ၾကာပန္းျပပြဲသည္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ အထိ အဆက္မျပတ္ က်င္းပၾကာပန္း အမ်ဳိး(၅)ရာေက်ာ္၊ ပန္းအုိး အလံုး(၁)ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေရေနၾကာပန္း အမုိ(၂)ရာေက်ာ္တုိ႔ကုိ ျပသမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ျပည္နယ္(၂၈)ခု၊ လုပ္ငန္း(၇၁)ခုႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ရုရူားႏုိင္ငံ စေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသ(၁၂)ခုသည္ တကြမ္းဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသလကၡဏာရွိ ျပခန္း အခန္း(၄၀) ထူေထာင္ ထားပါသည္။ ယြဲ႕ယန္တန္ေဆာင္း၊ ႀကိဳးၾကာဝါတန္ေဆာင္ စေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈရွိ နာမည္ေက်ာ္ေသာ တန္ေဆာင္း(၁၅)ခုသည္လည္း ျပပြဲကုိ ပါဝင္၍ ဤအႀကိမ္ ၾကာပန္းျပပြဲမွ ထူးျခားခ်က္ (၁)ခ်က္လည္း ျဖစ္မည္။

တကြမ္းဥယ်ာဥ္သည္ ေႂကြက်ေသာ ၾကာပန္းမ်ားကုိ ဇလုိင္လ ၂၉ရက္ေန႔မွ စတင္ လဲလွယ္တာဝန္ခံသူ အေယာက္(၃၀)ေက်ာ္သည္ ၾကာပန္း အအုိး(၂)ေထာင္ေက်ာ္ စလံုးကုိ တစ္ပတ္ကုန္ၿပီး လဲလွယ္ၿပီးေျမာက္မည္ ဟုခန႔္မွန္းပါသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကာပန္းအမ်ဳိးမ်ိဴးကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္အျပင္ ခ်ီးေဘာင္ျပပြဲ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဓာတ္ပံုရုိက္လက္ရာျပပြဲ၊ ေငးငုိင္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ သိမ္ေမြ႕ နက္နဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပသျခင္း၊ လက္ေရးလက္သားႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာျပပြဲ စေသာ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ တကြမ္းဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: မုိးဦးသဇင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္